Valga garaažis peitsid end illegaalid
Oluliselt täiendatud kolmapäeval kl 11.08. Lisatud ringkonnaprokuröri kommentaar.

Garaažid Valgas, kus kinnitamata andmetel illegaalid tabati. Tegemist pole mahajäetud paigaga, mitmed garaažid on aktiivses kasutuses.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Lõuna ringkonnaprokuratuuri kinnitusel leiti 8. aprilli hilisõhtul Valga linnas asuvast garaažist kaheksa täisealist Vietnami kodanikku, kellel puudus seaduslik alus Eestisse saabumiseks ja siin ajutiselt viibimiseks.

Postimehe andmeil Pikal tänaval asuvas garaažis pesitsesid kolm naist ja viis meest.

«Keegi neist arstiabi ei vajanud. Halduskohtu määruse alusel on nad alates 10. aprillist paigutatud kinnipidamiskeskusesse,» märkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina.

Asjaolude väljaselgitamiseks viib Lõuna prefektuur läbi kriminaalmenetlust. «Uurimise praeguses faasis ei ole tõe väljaselgitamise huvides võimalik rohkem andmeid avalikustada,» lisas Kostina.

Valgas liiguvad ka jutud, et illegaale võis rohkemgi siin kandis liikvel olla, sellele viitab ka tänane Õhtuleht. Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Aro Siinmaa tõdes kuuldusi kommenteerides, et prokuratuur ei saa midagi parata, kui inimesed kodukandis asetleidvate tavatute sündmuste kohta huvi tunnevad ja mõtteid vahetavad. "Niinimetatud kuulujuttude rääkimine on igapäevaelu loomupärane ja inimlik osa."

Samas kinnitas prokurör, et kõnealusest kuriteost ei lähtu mingit ohtu kohalike elanike turvalisusele. "Tavatutes majutustingimustes viibinud välismaalased on samuti käesolevaks ajaks riigi hoole alla toimetatud ning asjaolude selgitamine käib." 

Siinmaa kinnitas, et kui inimeste julgeolek on tagatud, tuleb kriminaalmenetluses järgnevalt lähtuda eesmärgist selgitada välja tõde, tuvastada kuritegusid toime pannud isikud ja tõendada nende süü.

"Et politsei ja prokuratuur saaksid kõnealuseid ülesandeid tulemuslikult täita, palume varuda pisut kannatust. Menetlusasutused saavad detailsemalt kommenteerida uuritavate sündmuste üksikasju ja oma tööprotsessi alles pärast seda, kui nimetatud eesmärgid on saavutatud,“ toonitas ringkonnaprokurör.

Tagasi üles