Messile tuleb üle 30 tööpakkuja

Liivimaa töömess toob kokku nii tööotsijad kui ka tööandjad

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Neljapäeval Valga kultuurikeskuses aset leidev Liivimaa töömess viib taas kokku tööpakkujad ja -otsijad. Tööd pakutakse nii Eestis kui Lätis, aga ka mujal Euroopas – kohale on oodata üle 30 ettevõtte.

Liivimaa mess leiab aset neljandat, Valgas kolmandat korda. «Esimest korda korraldame töömessi Valgas tööpäeval, varem oleme neid viinud läbi laupäeviti. Pärast on hea võrrelda ja järeldusi teha, kas on seda mõttekam korraldada töö- või puhkepäeval,» rääkis töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas.

«Kevadel korraldame messi seetõttu, et anda ettevõtjatele võimalus värvata tööjõudu hooajatöödeks ja et noortelgi oleks võimalus suveks tööd leida. Soovitame kõikidel töösoovijatel kaasa võtta CV, et saaks kohe sobivale töökohale kandideerida,» täpsustas Metsavas.

Kohal ka uued tööandjad

Valka on oodata rekordarv ehk üle 30 tööandja. Lätist osaleb kuus tööandjat ja viis koostööpartnerit, kes esindatud messil tänu Läti tööhõiveagentuuri Valka filiaalile.

«Eestist on esindatud ettevõtted nii Valgamaalt kui kaugemalt. Osalema tulevad ka uued asutused, kes varem pole Valga messil käinud, nende seas MTÜ Habitus, Valgamaa puuetega inimeste koda, Helme Maasikakasvatuse OÜ, Scandinavian Furniture OÜ, Klarvinduer OÜ,» loetles Metsavas.

Osalejate nimekirja ja pakutavate töökohtadega saab eelnevalt tutvuda kodulehel toomess.ee. «Kohal on ka Eesti ja Läti EURESe esindajad, kes tutvustavad töövõimalusi välismaal. Kõik kohale tulevad firmad pakuvad ikka konkreetseid töökohti.»

«Töövõimereformi valguses on tänavu rõhku pandud tööpakkumistele vähenenud töövõimega inimestele. Taolise suunitlusega tööandjad ja MTÜd koondame kultuurimaja sissekäigu juures asuvasse fuajeesse, et inimesed need kergema vaevaga üles leiaksid,» selgitas Metsavas. Kõik ülejäänud tööandjad leiavad asukoha teatrisaali fuajee esimesel ja teisel korrusel.

Koostööpartnerid leiab messil ovaalsaalist. Kohale tulevad tööinspektsioon, Valgamaa Rajaleidja keskus, MTÜ Juristide Liit, Valgamaa noorsootöökeskus Tankla, maksu- ja tolliamet, Valgamaa puuetega inimeste koda, MTÜ Living for Tomorrow. Kohal on nii Eesti kui Läti töötukassa esindajad.

«Koostööpartner Valgamaa kutseõppekeskus paneb kultuurikeskuse hoovile suure telgi, kus pakutakse nende kokkade valmistatud suppi ja hõrgutisi ning tutvustatakse koolis õpitavaid erialasid nii noortele kui täiskasvanutele,» lisas Metsavas.

Ettekanded tulvil nõuandeid

Teatrisaalis saavad messikülastajad kuulata nelja ettekannet. Töötukassa räägib teenustest erivajadustega inimestele ja MTÜ Habitus nende tööturule aitamisest. MTÜ Living for Tomorrow annab nõu, kuidas välismaal töötamisega hakkama saada. Talunike asendusteenistus tutvustab talunike puhkevõimalusi ja asendustalunike tegemisi, kaitseväe värbamiskeskus räägib töötamisvõimalustest kaitseväes.

«Töötukassa karjäärispetsialist viib läbi töötoa, kus inimene saab teada, missugune amet talle sobilikum on,» lisas korraldaja.

Töömess pole Metsavase sõnul mitte ainult töötutele. «Oodatud on inimesed üle maakonna ja naaberriigist. Messil leiavad kasulikku infot nii tööotsijad kui töökohta vahetada soovivad inimesed, samuti koolinoored ning vähenenud töövõimega isikud,» rõhutas juhataja.

Kogu messi vältel jagatakse karjäärialast nõu ja abi nii kandideerimisdokumentide koostamisel kui teistes karjäärivalikutega seonduvates küsimustes. Omavalitsused on andnud lubaduse tulla soovijatele appi transpordiga.

Sel aastal leiab töömessi käigus aset veel üks oluline sündmus. Nimelt sõlmitakse Valga haiglas koostööleping Eesti Töötukassa ja Valga haigla juhtide vahel. «Eesti ulatuses on see 18., kuid Valgamaal esimene. Töötukassa sõlmib koostööleppeid piirkonna usaldusväärse tööandjaga, kes kasutab töötukassa teenuseid ja annab asjatundlikku tagasisidet,» täpsustas Metsavas.

Reklaami messi kohta on juhataja sõnul levitatud kõikvõimalike kanalite kaudu. Teave on üleval plakatitel ja infostendidel ning omavalitsuste kodulehtedel. Messi korraldab Eesti Töötukassa Valgamaa osakond. Korraldamist toetab ka Valga linnavalitsus. Osalemine on tasuta.

1. juunil aga on töötukassal kavas korraldada tööandjatele infopäev. «Koolitame tööandjaid ning teeme messist kokkuvõtte,» lisas Metsavas.

EELMINE TÖÖMESS

* Eelmise aasta septembris aset leidnud töömessil käis pea 700 külastajat, kellest enamik jäi messi korraldusega rahule. Külastajatest ligi kuus protsenti olid Lätimaalt.

* Tööpakkumisi oli üle 200, kõige enam otsiti klienditeenindajaid, ehitus- ja puidutöölisi.

* Tööandjad jõudsid messil tööalase läbirääkimiseni 50 inimesega.

Allikas: töötukassa

Tagasi üles