Selgus Valga tulevase kesklinna ilme

Tulevane ligikaudne vaade jalakäijate tänavalt Jaani kiriku suunas tänavuse konkursi võidutööst «Cross-Border Strands».

FOTO: Valga linnavalitsus

Selgunud on, milline hakkab tulevikus välja nägema kaksiklinna süda. Uus keskväljak peaks valmima juba järgmise aasta jõuludeks.

Valga-Valka keskväljaku ja jalakäijate tänava loomise konkursi võidutööd kuulutati välja eelmisel reedel. Koos eelmise aasta ideevõistluse tulemustega on nüüd olemas täielik ettekujutus sellest, milline peaks hakkama välja nägema Valga-Valka ühine kesklinn.

Seekordsele konkursile laekus kaheksa tööd: kaks Eestist, viis Lätist ja üks Hispaaniast. Võitjaks tuli kavand märgusõnaga «Cross-Border Strands», mille loojad on Hispaania arhitektid. «Hea arhitekt alati reageerib sellele, mis kohal on. Selleks ei ole vaja, et arhitekt oleks Eestist või Lätist,» kinnitas Valga linnaarhitekt Jiri Tintera.

Projekt valmib Eesti-Läti koostöös

Tintera sõnul korraldati konkursid rahvusvahelistena, kuna «Eesti Vabariik 100» projekti käigus toimub väga palju konkursse ning paljud Eesti kutselistest arhitektidest, keda Eestis on üle kahesaja, on hõivatud. Nendest omakorda väiksemal osal on huvi linnaruumi vastu.

Tänavuse konkursi käigus valiti kavand piirkonnale, mis jääb Valga Sõpruse ja Valka Raiņa (Rainise) tänava, Valga Raja tänava ja Valka Riia tänava vahele. Eelmise aasta võistlus aga selgitas välja lahenduse Jaani kiriku lähedusse, Sepa, Riia ja Raja tänava piirkonda tuleva keskväljaku tarvis, mille kavand valmis eesti ja itaalia arhitektide koostöös. Seega saab uue ilme vahemaa Valga Jaani kirikust Valka Lugaži kirikuni.

Kuigi selle aasta projekti valmimise käigus võib ette tulla väiksemaid muudatusi, on kesklinna tulevane välimus ligikaudu teada. Tintera sõnul sai praegu välja valitud kõige tugevam projekt, mis arvestas kõige paremini eelmise aasta kavandiga ja tähtsustas uue jalakäijate tänava olulisust. Edasi on aga ka rahval võimalik linnavalitsusele oma ideid edastada, leidmaks detailide osas kõige parem lõplik lahendus.

Kahe eraldi projektiga oli tegu juba seetõttu, et rahastuse allikad on erinevad. Eesti pool sai seoses Eesti Vabariigi läheneva sajanda sünnipäevaga küsida raha piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusest. Valka poolelt Valgasse ulatuva jalakäijate ala loomisks tuleb raha aga Eesti-Läti programmist. Viimase projekti ettevalmistus toimus Tintera sõnul tugevas koostöös Läti kolleegidega.

Maju lammutada ei tule

Tintera ütles, et maju projektide elluviimise käigus tarvis lammutada ei ole. Juba praeguseks on tagatud läbipääs loodava tee trajektoorile, mida Jaani kiriku ja Raja tänava vahel veel hiljuti ei olnud. Küll tuleb elanikega koostöös lammutada ja uuesti üles ehitada mõned puukuurid. Lisaks on sõlmitud leping tulevase platsi äärde jääva maja omanikuga hoone kõrval oleva krundi kasutamiseks.

Uus keskväljak peaks Tintera sõnul plaanide eduka realiseerumise korral valmima jõuludeks 2017, jalakäijate tänav Valga ja Valka vahel aga 2018. aasta lõpuks. Esimese rahastus peaks selguma juba lähima kolme kuu jooksul. «Kui raha saame, siis projekt peaks sügisel olema valmis ja järgmisel kevadel läheks kopp maasse. 2017. aastal oleks jõulukuusk juba seal keset platsi,» ütles Tintera.

Kokku on ehitustöödeks Euroopa Liidu vahenditest taotletud neli ja pool miljonit eurot, sellest Valga keskväljaku projektile poolteist ja Eesti-Läti projekti osale kolm miljonit. Omavalitsuste omaosalus on mõlema projekti puhul vähemalt 15 protsenti.

Tagasi üles