Töötuid jäi vähemaks

Eesti Töötukassa Valgamaa osakond

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Juunis registreeritud töötute arv nii Valgamaal kui kogu Eestis vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 27 209 inimest ehk 4,3% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli juunis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,6%) ja Valgamaal (7,9%) ning madalaim Tartumaal (3,0%) ja Harjumaal (3,1%). Registreeritud töötus näitas juunis vähenemise suunda kõigis maakondades. Võrreldes maiga langes töötuse määr kõige rohkem Ida-Virumaal, Valgamaal ja Hiiumaal – poole protsendipunkti võrra.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid juuni lõpus oskustöötajad ja käsitöölised (18%), lihttöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Juuni jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks maiga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Samas kuu jooksul lisanduvate uute tööpakkumiste arv oli jätkuvalt suurem aastatagusest arvust. Kuu jooksul lisandus 4364 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 133.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (20%) ning lihttöölistele (20%) pakutavad töökohad.

Juunis sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3175 inimest. Tööalasel koolitusel osales juunis 2721 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1051 inimest. Tööpraktikal osales 972, tööharjutusel 525 ning tööklubis 485 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1438 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti juunis 682 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 60 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 71 uut töökohta. Palgatoetusega oli juunis töötamas 1154 inimest. Lisaks osales veel 3690 inimest teistes aktiivsetes meetmetes. Sealhulgas aasta algul rakendunud uutes teenustes vähenenud töövõimega inimestele osales tööalasel rehabilitatsioonil 313 inimest, kogemusnõustamisel neli inimest, kaitstud töö teenust osutati 57 inimesele ning töölesõidu toetust sai 24 inimest.

Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel. Kokku otsis juunis töötukassa toel tööd

4823 vähenenud töövõimega inimest ning teenusel osalemist alustas 619 inimest.

Töötukassa maksis juunis töötuskindlustushüvitist 11 427 inimesele ehk 36% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 422 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 4,2 miljonit eurot. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai juunis 6977 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa juunis 713 inimesele. Keskmine juunis määratud hüvitis oli 1704 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juunis 156 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2127 eurot ning hüvitisteks maksti juunis üle 440 000 euro.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles