Valitsus kinnitas rahva arvamuse väljaselgitamise korra

Rahvaküsitlus, milles küsiti kas pooldate valdade ühinemist ja millist nime uuele omavalitsusele soovite - Tõrva või Helme?

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Seni nägi seadus ette, et elanike arvamuse väljaselgitamise korra haldusreformi ühinemiste käigus kehtestab iga omavalitsuse volikogu. Nüüd väheneb omavalitsuste halduskoormus, võttes neilt kohustuse eraldiseisvalt küsitluse kord kehtestada.

Lisaks annab ühtne kord võimaluse küsitlustulemusi omavahel võrrelda. Elanike arvamus selgitatakse välja küsitluse teel kas küsitluspunktides või elektrooniliselt. Küsitluse läbiviimise aeg ja koht avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne küsitluse toimumist.

Küsitlusest osavõtu võimalus peab olema tagatud vähemalt kahel päeval, sealjuures peab üks nädalapäevadest olema pühapäev. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16aastaseks saanud kohaliku omavalitsuse elanikul.

Elanike küsitluse tulemus on väga oluline info vastavale volikogule ühinemise kohta otsuste tegemisel, aga lõpliku otsuse tegemise õigus jääb seaduse kohaselt ikkagi valitud volikogule.

Tagasi üles