Valga kool jagab kogemusi Tartus

Valgamaa kutseõppekeskus on tänavu võtnud üheks uueks tegevussuunaks krüptorahaga seonduva.

FOTO: Liisi Ploom / Valgamaalane

Täna, 25. augustil leiab Tartu kutsehariduskeskuses aset digitehnoloogia teemaline seminar «DigiMeister 2016: köieltants». Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) korraldatud üritus toob esmakordselt kokku ligi 250 kutseõppe õpetajat ja koolijuhti, et arutleda digitehnoloogia arengutrendide ja rakendusvõimaluste üle kutsehariduses.

Seminaril uuritakse, kas ja kuidas aitavad digitehnoloogiad kaasa muutunud õpikäsituse ja digikultuuri juurutamisele kutsehariduses. Muu hulgas tuleb arutluse alla, kuidas digikogukond koolis saab õpetajale tõhusat tuge pakkuda. Samuti räägitakse digitaalsete töövahendite kasutamisest ning 3D ja robootika lõimimise võimalustest. Juhiseid jagatakse ka õppevara loomiseks ja pilvelahenduste rakendamiseks kutseõppes.

«Seminar avab uue kooliaasta ja ühtlasi aitab kaasa ka digipöörde programmi elluviimisele kutsehariduses,» ütles HITSA juhatuse liige Ene Koitla.

«Kuna töökeskkond kolib üha enam digitaalsetesse seadmetesse, siis ootavad tööandjad kutsekoolide lõpetajatelt ka erialaseid digipädevusi. Selleks, et kutseharidus püsiks konkurentsivõimelisena, on väga oluline, et kutsemeistrite koolitamisel pööratakse tähelepanu ka digitehnoloogia kasutamisele,» lisas ta.

Seminaril saabki suurema tähelepanu erialane digitehnoloogia. Valgamaa kutseõppekeskuse, Räpina aianduskooli, Luua metsanduskooli, Viljandi kutseõppekeskuse esindajad tutvustavad koostöös ettevõtjatega põhjalikumalt nelja valdkonna võimalusi: aiandus, käsitöö ja disain; ehitus ja puitmaterjalide töötlus; turismi-, toitlustus ja majutusteenindus ning transporditehnika.

Seminari läbiviimisesse on kaasatud ka HITSA koostööpartnerid SA Innove ja SA Kutsekoda, kes tutvustavad strateegilisi arengusuundi.

Tagasi üles