Kool loobus tundide algusaja muutmisest

Valga põhikooli hoolekogu muudatusi heaks ei kiitnud.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valga põhikoolis jätkub algaval õppeaastal õppetööd harjumuspärase ajakavaga. Kõikidel klassidel algavad õppetunnid kell kaheksa: 1.–2. klassidel Vabaduse 13 ja 3.–9. klassidel Kungla 16 koolimajas.

Algselt plaanis põhikool uuest õppeaastast nihutada õppetundide algust poole tunni võrra edasi, kuid vanematelt saadud tagasiside näitas, et koolipäeva alguse kellaaja edasilükkamine paneb paljud pered keerulisse olukorda. Põhjusena toodi välja ka koolipäeva üldine pikenemine, mis omakorda raskendab huvitegevuses osalemist.

Eelpool toodud argumentidele tuginedes ei ole ka kooli hoolekogu õppetundide alguse kellaaja muudatusele oma heakskiitu andnud.

Direktor Hannely Luik-Stogov tõdes, et Valga põhikooli 16. augustil avaldatud info koolitundide algusaja muutmiseks oli ennatlik ja osapooltega piisavalt läbi arutamata.

«Kool kinnitab, et muud õpilaste arengu tagamiseks planeeritavad sisulised muudatused saavad uuel õppeaastal siiski teoks koostöös õpetajate, õpilaste, hoolekogu ja lastevanematega. Kooli eesmärk on olla oma lastele ja nende vanematele usaldusväärseks partneriks, mistõttu püüame oma tegevuses lähtuda eelkõige kogukonna huvidest,» rõhutas ta.

Tagasi üles