Teadlased arutasid nutiseadmete kaasamist koolitundidesse

Foto on illustratiivne.

FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Tartu ja Tallinna ülikooli teadlased arutasid metsaülikooli paneeldiskussioonis võimalusi, kuidas nutiseadmeid koolitundides kasutada.

Tänase olukorra mõistmiseks ja arengueesmärkide seadmiseks tutvustas Tartu Ülikooli (TÜ) haridustehnoloogia professor Margus Pedaste esmakordselt TÜ institutsionaalse uurimisprojekti raames läbiviidud ülevaateuuringu tulemusi. Uuringust "Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel" selgub, et nutiseadmed on olemas 97,4 protsendil õpilastest ning 76 protsendil õpetajatest – seega on esmane ja peamine riistvara tegelikult olemas.

Küsimus on hoiakutes ning sisus, kas ja kuidas neid seadmeid kooli kontekstis kasutada saaks. Uuringu kohaselt on õpilased üldjuhul valmis ning üpriski valmis on ka õpetajad. Küsimus on aga selle sotsiaalses mõjus ning vastuses küsimusele, kas nutiseadmete kasutus toetab koostöist õppimist.

Paneeli kuulusid TÜ füüsikainstituudi teadur Kaido Reivelt, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Kai Pata ja TÜ haridusteaduste instituudi turundus- ja kommunikatsioonspetsialist ning Tartu Luterliku Peetri Kooli meedia- ja suhtlemisõpetuse õpetaja Tuuli Hiiesalu. Arutleti, kuidas digimaailm saab aidata õpieesmärke saavutada ning kuidas jõuda sinnani, et õpetajad oskaksid rohkem esitada IT-toele tellimust, millist õpivara täpselt tarvis on.

Kaido Reivelt rõhutas eriliselt sisuloome olulisust. Reivelti hinnangul on tähtis lähtuda eesmärgist ehk sellest, kuidas saab IT-maailm täiendada juba olemasolevat.

Kai Pata tõi võrdlusnäiteid grupitoimimisest ökomaailmas – kuidas suunata grupikäitumist ning kuidas oma koostoimlemist paremini ja tõhusamalt jaotada.

Tuuli Hiiesalu rõhutas vajadust õpetada lastele koostoimimist juba maast madalast. Samuti tõi ta näite Peetri kooli pealt, et oluline on lastele õpetada kohe ka teadmisi, kuidas oma nutiseadmeid tõhusalt kasutada. Algklassilapsed armastavad väga rühmatööd teha, kuid enne kui see toimima hakkab, tuleb õppida ära mitmed oskused – üksteisega arvestamine, juhtimisoskus, kuulamisoskus ja ka kaasarääkimisoskus. Samuti on nutiseadmetega – need aitavad jõuda eesmärgini vaid siis, kui neid eesmärgipäraselt kasutada.

Arutelu tõi näiteid liitreaalsuse kasutamisest. Samuti tõstatus küsimus, kas ja millal suudetakse ületada vahe digi- ja pärismaailma vahel. 

Tagasi üles