Tele2 blokeeris numbriliikuvuse

Suur osa inimestest ei tervita eranumbritele tulevat poliitspämmi.

FOTO: Ants Liigus

Tele2 Eesti peatas veebruarist numbriliikuvuse, võttes asjatundjate hinnangul ebaseaduslikult klientidelt õiguse vahetada operaatorit. Elisa sõnul on selline käitumine vastuolus nii elektroonilise sideseaduse kui ka Euroopa Liidu õigusaktidega.

Elisa juhatuse esimees Sami Seppänen ei näe Tele2 käitumisele muud põhjendust kui et üritatakse peatada kiiresti kasvanud klientide äravoolu.

«Tehnilise järelevalve ameti statistika järgi on klientide äravool Tele2st Elisasse numbriliikuvuse teel rohkem kui kolmekordistunud, ulatudes 2010. aasta lõpus keskmiselt 300 kliendini nädalas,» ütles Sami Seppänen. «Elisast Tele2 suunduvate klientide arv on samal ajal pidevalt langenud, jäädes suurusjärku 100–150 klienti nädalas.»

«Kahetsusväärselt on Elisa tõusmisele numbriliikuvuse liidriks järgnenud Tele2 poolne aktsioon, millega on klientidel sisuliselt ära lõigatud võimalus vahetada operaatorit numbrit säilitades,» tõdes Seppänen.

Alates 1. veebruarist on Tele2 kõik Elisa esitatud numbri teisaldamise taotlused tagasi lükanud või tühistanud põhjendades seda eurole ülemineku või muu põhjusega. Sami Seppäneni sõnul pole ükski tänane Tele2 poolne numbri teisaldamise taotluse tagasilükkamise põhjendus olnud õigusaktide kohaselt lubatud.

«Tele2 poolne numbriliikuvuse kohustuse rikkumise vabandamine sellega, nagu sõltuks numbriliikuvus eurole üleminekust ehk kliendiarveldusega seotud andmebaasidest, tundub muinasjutuna,» tõdes Seppänen.

«Euro kasutuselevõtmine ei saa kuidagi olla seotud numbriliikuvuse protsesside peatamisega, sest üleminek toimus juba 1. jaanuaril ja selleks kuupäevaks pidid kõik vajalikud üleminekutoimingud olema tehtud kõigil Eesti ettevõtjatel, sealhulgas ka Tele2-l,» lisas ta.

Ühtlasi on Tele2 põhjendus, nagu oleks numbriliikuvuse protsess kõigest häiritud, osutunud vääraks ja eksitavaks, sest Tele2 on numbri teisaldamise protseduurid täielikult blokeerinud. «Paraku ei saa me rääkida mingitest »häiretest« numbriliikuvuse toimimises, vaid tegemist on numbriliikuvuse protsessi täieliku blokeerimisega,» ütles Seppänen.

Elisa pöördus eile ka tehnilise järelevalve ameti poole palvega algatada seoses Tele2 poolse elektroonilise side seaduse rikkumisega järelvalvemenetlus ning teha Tele2-le ettekirjutus, millega kohustataks ettevõtet lõpetama viivitamatult õigusrikkumine. Kiri on edastatud ka nii Tele2-le ja EMT-le kui ka tarbijakaitseametile ning
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Tehnilise järelevalve ameti statistika põhjal kolmekordistus mullu numbriliikuvus Tele2-st Elisasse.

Tagasi üles