Riik plaanib kaotada eripensionid

Tulevikus kaitseväelased enam eripensioni saada ei pruugi.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna tutvustab neljapäeval valitsuskabinetile teiste ministeeriumitega koostöös valminud ettepanekuid, mille järgi kaoksid üldiselt kaitseväelaste, politseinike ja prokuröride eripensionid, ent praegustel eripensioni saajatel ja teenistujatel see säilib.

Koostöös kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja justiitsministeeriumiga valminud ettepanekud näevad ette politseinike, kaitseväelaste ja prokuröride eripensionite süsteemi reformimist, rääkis Tsahkna. Praeguste teenistujate olukord ei muutu.

Ettepaneku järgi asenduks politseinike ja kaitseväelaste eripension riigi sissemaksetega kolmandasse pensionisambasse. Prokuröridel aga tõuseks palk lihtsalt praegu – sarnaselt kohtunike eripensioni reformile, mis leidis aset mõni aasta tagasi.

Tsahkna rääkis, et politseinike ja kaitseväelaste eest kolmandasse sambasse panustamine oleks enam-vähem samas suurusjärgus eripensionite mahuga, ent juhtuks varem - kui need inimesed alles töötavad. Samuti aitaks muudatus tema hinnangul elavdada kolmanda samba turgu, mis praegu väike ning konkurentsivaene.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on eripensionite reformimine vajalik muu hulgas seetõttu, et kuigi need loodi algselt personalipoliitilise meetmena, näitavad uuringud, et motivaatorina teenistusse asumisel on need alles kuuendal kohal.

Samuti ei haaku eripensionid kolmesambalise pensioniskeemiga – eripensionärid saavad nii eripensioni kui teise samba pensioni, mis võib kokku teha isegi suurema summa kui ametikoha palk. Samas tavaliste pensionäride esimese ja teise samba pensionisumma moodustab keskmiselt 40 protsenti varasemast palgast.

Eripensioni saab praegu politseist 1800 inimest, kaitseväest 750 ja prokuratuurist 21. Eelmisel aastal oli keskmine prokuröripension 1859 eurot, politseiametniku pension 676 eurot ja kaitseväepension 635 eurot. Keskmine vanaduspension oli aga 350 eurot. Eripensione hakatakse maksma 50. kuni 55. eluaastast, tavaline pensioniiga on praegu 63 aastat.

Siiski säilib sotsiaalministeeriumi ettepanekute järgi eripension senisel kujul seda juba saavatel inimestel, samuti saavad praegused teenistujad õiguse eripensioni välja teenida.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles