iDeal kampaania

Uus võimuliit lubab tõsta lasterikka pere toetust

Ema lapsega. Foto on illustratiivne.

FOTO: AIN PROTSIN/PM/EMF

Keskerakonna juhtimisel sündiv uus valitsusliit lubab tõsta lasterikka ehk 3-6 lapsega pere toetuse 300 euroni kuus ja kustutada ka raske puudega laste vanemate õppelaenud.

Keskerakonna juhtimisel sündiv uus valitsusliit lubab tõsta lasterikka ehk 3-6 lapsega pere toetuse 300 euroni kuus ja kustutada ka raske puudega laste vanemate õppelaenud.

"Rakendame emapensioni, et väärtustada lapsi kasvatavaid vanemaid" lubab uus koalitsioon valitsusliidu baasdokumendis. "Loome vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, mis on piisavalt paindlik, pakub vanematele erinevaid valikuvõimalusi, toetab vanemate osalust tööturul ja laste kasvatamise jagamist vanemate vahel. Fikseerime vanemahüvitise ülempiiri."

Kavas on ka suurendada riikliku pensioni baasosa ja vähendada palgakomponendi osakaalu – eesmärgiga kujundada pensioni esimesest sambast solidaarsem ja võrdsem sissetulek eakatele.

"Viime läbi pensionireformi, mis arvestab Eesti tööealiste inimeste vähenemist ning vanemaealiste arvu kasvu. Tulevikus seome pensioniea oodatava keskmise elueaga, võimaldame valida endale sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või pensioni maksmise peatada," seisab loodava koalitsiooni aluspõhimõtete dokumendis.

Uus võimuliit lubab ka eripensionites selguse tagada ja võimaldada kõikidele ligipääsu teisele pensionisambale.

"Vähendame omastehooldajate koormust, võttes arvesse hoolduskoormuse rakkerühma ettepanekuid. Taastame 250-eurose matusetoetuse kõigile, suunates vastavad vahendid kohalikele omavalitsustele.

Tagame Eesti inimestele arstiabi parema kättesaadavuse ning tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse. Astume samme Haigekassa kulude tõhustamiseks ja tulude suurendamiseks muudest allikatest," sätestab dokument.

Samas ei ole kavas vähendada sotsiaalmaksus 13-protsendilist ravikindlustuse osa.

Küll aga plaanitakse suuremas määras hüvitada kõrgendatud ravivajadustega inimeste ravimikulud, toetada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse edasist parandamist ja rahastada emakakaelavähi vastast vaktsineerimist.

"Võimaldame töötajate terviseedendamise soodustamiseks ettevõtetel kuni 100 euro ulatuses kvartalis katta töötajate tervise parandamisega seotud kulusid. Töötame välja tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse süsteemi. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks investeerime E-tervise lahendustesse ning viime läbi personaalmeditsiini pilootprojekti," lubab uus koalitsioon.

Uus valitsusliit lubab enda eesmärgiks seada alkoholitarbimise vähendamise ja sellest tulenevad tervisekahjud. Alkoholimüügile ja -reklaamile on kavas rakendada täiendavad piirangud.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles