Puka loobus Elvaga ühinemisest napilt kuu enne ühinemistähtaja lõppu

Eelnõu, mis laseb Puka vallal loobuda loobuda läbrääkimisest Elvaga ja teha ettepanek Rõngule, võeti otsusena vastu kuue poolthäälega, neli vallavolikogu liiget olid vastu ja üks erapooletu.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Puka volikogu reedesel istungil olid arengud mõneti ootamatud. Senised ühinemisplaanid lasti allavoolu ja üllatusi jagus veelgi.

Tellijale

Ootamatult oli volikogu esimees Aleksander Sven Esse lisanud reedese koosoleku päevakorda eelnõu lõpetada menetlus Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vallaga ühise omavalitsuse moodustamiseks ning teha ettepanek jätkata ühinemisläbirääkimisi ainult Rõngu ja Palupera vallaga.

Põhjuseks oli muu hulgas toodud, et Puka vallal puudub varasem koostöö Konguta ja Puhja valla ning Elva linnaga. Lisaks näitas elanike arvamuse väljaselgitamine, et valla suurima aleviku elanikud ei poolda Elva suunas ühinemist ning loodavas suurvallas pole tagatud Puka valla kogukondlike huvide piisav esindatus ega areng.

Tagasi üles