Vaidlused pidurdavad komandohoone ehitust

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Mullu oktoobris kuulutas päästeamet välja riigihanke Valga uue päästekomando hoone ehitamiseks. Paraku pole tööde teostaja siiani selgunud.

Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg oli 8. november 2010 ning ehitustööd pidid algama juba detsembris. Uue komandohoone valmimistähtajaks seati 1. detsember 2011.

2010. aasta detsembri lõpus kuulutas päästeameti peadirektor hanke võitjaks ühispakkumise teinud Räga AS ja Elinord Ehitus OÜ. Selle otsuse vaidlustas riigihangete vaidlustuskomisjonis AS Tartu Ehitus. Põhjenduseks toodi, et Räga ASi ja Elinord Ehitus OÜ ühispakkumises oli tekkinud arvutusviga, mille päästeamet parandas.

Nimelt oli Räga ASi ja Elinord Ehitus OÜ pakkumuses toodud maksumus käibemaksuta 16 568 891 krooni ning koos käibemaksuga 20 941 615 krooni, mis tähendab, et käibemaksu määr on 26,4 protsenti. Eestis on see aga vastavalt seadusele 20 protsenti.

Et hankedokumentides peab pakkuja esitatud maksumus sisaldama kõiki kulutusi, oli AS Tartu Ehitus seisukohal, et Räga ASi ja Elinord Ehitus OÜ pakkumuse vastavaks tunnistamise otsus tuleb lugeda kehtetuks.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Veiko Vaske ütles, et vaidlustuskomisjon hindas asjaolusid ja leidis, et antud juhul ei olnud päästeametil tõepoolest õigust tunnistada sellisel viisil muudetud maksumusega pakkumust vastavaks ja edukaks. «Sellest tulenevalt vaidlustuskomisjon rahuldas vaidlustuse,» sõnas Vaske.

Päästeameti avalike suhete büroo juhataja Viola Murd ütles, et pärast vaidlustuskomisjoni otsust kuulutati hanke võitjaks AS Tartu Ehitus.

Käesoleva aasta 25. veebruaril vaidlustasid aga Räga AS ja Elinord Ehitus OÜ omakorda nende ühispakkumuse kehtetuks tunnistamise ning ASi Tartu Ehitus hanke võitjaks kuulutamise. Riigihangete vaidlustuskomisjoni istung, kus vaiet arutatakse, toimub 18. märtsil.

Valga päästekomando uus hoone rajatakse aadressil Karja 16 asuvale krundile. Projekti kogumaksumus on 2,3 miljonit eurot ehk 36 miljonit krooni, millest omaosalus moodustab 15 protsenti, ülejäänut rahastatakse Euroopa struktuurifondide meetmest «Eesti-Läti programm aastateks 2007–2013».

Tagasi üles