Valgas arvel olevate Läti töötute hulk suurenes

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna hoone Valgas. Maakonnas oli jaanuari lõpu seisuga 1191 registreeritud töötut.

FOTO: Arhiiv/Valgamaalane

Registreeritud töötute arv suurenes jaanuaris Eestis nii sesoonsetest teguritest tulenevalt kui töövõimereformi mõjul. Jaanuari lõpus oli töötuna registreeritud 30 890 inimest ehk 4,8% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 6192.

Tellijale Tellijale

Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv jaanuaris võrreldes eelneva kuuga ligi 9%, kuid võrreldes aastataguse ajaga oli töötute arv pea 3% väiksem. Prognoosid näitavad, et töövõimereformi mõjul on 2017. aastal registreeritud töötute arv keskmiselt ligikaudu neljandiku võrra kõrgem, kui see oli eelnenud aastal.

Seoses töövõimereformi uue etapiga kasvas jaanuaris töötukassa tuge kasutavate inimeste hulgas oluliselt just vähenenud töövõimega inimeste arv. 1. jaanuarist 2017 hindab töötukassa ka nende pikaajalise tervisekahjustusega inimeste töövõimet, kelle töövõimet eelnevatel aastatel on hinnanud sotsiaalkindlustusamet.

Tagasi üles