Fotod: President andis Aina Päärole üle teenetemärgi

President andis Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi sekretär Aina Päärole üle Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi.

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Eesti Punase Risti  Valgamaa Seltsi sekretär Aina Pääro sai presidendilt neljapäeval NUKU teatris toimunud üleandmisel kätte Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi.

Aina Pääro on vedanud 36 aastat Valgamaal Eesti Punase Risti Seltsi tööd.

Selle aja jooksul on ta korraldanud hulga tervislikku eluviisi propageerivaid üritusi, eriti on ta pööranud tähelepanu inimeste eneseabi ja kodanikualgatuslike oskuste parandamisele ning ennetustööle.

Aina Pääro eestvedamisel ja kaasabil on üles ehitatud võrgustik, kuhu on kaasatud Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit, kohalikud omavalitsused ja paljud teised organisatsioonid.

/ Jaanus Lensment/Postimees

FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

"Te tegutsete väga erinevatel elualadel. Osa teist tunnustatakse tegude eest, mille olete valinud oma ametialaseks karjääriks, palgatööks; teisi asjade eest, mida teete oma põhitöö kõrvalt. Teid kõiki ühendab, et olete teinud rohkem, kui kirjutavad ette ametijuhendid, põhikirjad ja igapäevased ootused. Ja mida muud siis Eesti lõppeks ongi kui see, mida me otsustame teha või tegemata jätta," lausus riigipea teenetemärkide pidulikul üleandmisel.

President Kaljulaidi sõnul osutavad teenetemärkide kavaleridele tunnustust nende kaaskodanikud: "Nemad on teie tegusid märganud. Nemad on juhtinud nendele tegudele minu tähelepanu. Nemad on kirjutanud inspireerivad põhjendused ja niimoodi seisnud teie tunnustamise eest."

Riigipea lubas olla toeks arstidele, politseinikele, päästeametnikele, sotsiaaltöö tegijatele, kaitseväelastele, veredoonoritele ning vabakonna liikmetele nende valdkonna probleemide päevavalgusesse toomisel. "Teie autasustamine on meeldetuletus, et nõrgemaid ei jäeta maha. Et haiget saanuid tuleb märgata. Et haiget saanuile tuleb pakkuda uut elu. Teie töö läheb sellest kergemaks, kui ühiskond julgeb ja tahab tegeleda sellega, millega teie tegelete iga päev," sõnas president Kaljulaid.

"Siin on täna neid, kelle tööst teab igaüks midagi, ja kelle kutsumuseks on vaikselt ja sihikindlalt teha ühiskonnas seda, millele tingimata iga päev ei mõtle, aga mille puudumist märkaksime 24 tunni jooksul," tõstis riigipea esile õpetajaid, haridustöötajaid, kohaliku kultuurikihi kogujaid. "Paljudel teist on omas kogukonnas kokkupuude mitmete põlvkondadega, olete kujundanud kogukonna kui terviku väärtusi ja ilmavaadet. See on suur vastutus, mille olete võtnud ja auga kandnud," lisas Vabariigi President.

Riigipea õnnitles kõiki teenetemärkide saajaid, lisades et: "Siin on ärkamist siis, kui, ja seal, kus teised alles magasid. Jonnakat jätkamist, kui teised on juba käega löönud. Seemne külvamist sinna, kus seni veel kunagi mitte midagi idanenud ei olnud. Sisimas tiksuvat sundi, mis ei luba rahulduda enne tulemuseni jõudmist."

Tagasi üles