Haigla juht lükkab ümber väited rasketest vigastustest

Valga haigla juht Marek Seer lausus eile, et vastupidiselt vihjetele pole ükski rünnakus kannatanu kriitilises seisundis ja lükkas ümber ka väite reieluumurrust. Nina-, sõrme- ja sarnaluu murdu ta kinnitas. Foto Arvo Meeks/Valgamaalane

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Mitme inimese sõnul tõi pühapäevane rünnak Valga haiglas kaasa hulga luumurde ja veelgi tõsisemaid vigastusi. Haigla juhi sõnul on väited eluohtlikest vigastustest väärad.

Valgamaalase poole pöördus mitu inimest, kes seadsid kahtluse alla Valga haigla juhi Marek Seeri esialgse kommentaari, et Valga haiglas toimunud rünnakus kannatasid ohvrid vaid marrastuste ja sinikate all. Eile kinnitas Seer kolme kuni nelja tüüpi tõsisemate vigastuste tekkimist, aga lükkas ümber väited reie- ja koljuluu murru ning paljude teiste vigastuste kohta.

Inimesed, kes tutvustasid endid rünnaku ohvriks langenud patsientide ja haiglatöötajate lähedastena, väitsid, et mitmel kannatanul on juhtunu tõttu luumurrud. «Ühel kirurgil oli roide- ja abaluumurd, teisel killuline sarnaluumurd ja pöidlaluumurd,» rääkis üks vihjaja.

Teine helistanud inimene loetles temale teadaolevatest vigastustest nina- ja reieluumurdu, peapõrutust ja isegi ajukahjustust.

Samas oletas üks helistaja, et ajaks, mil haiglajuht vigastuste kohta infot jagas, ei pruukinud tal endalgi nendest täit ülevaadet olla, kuna kannatanud hakanud röntgenis vigastusi fikseerimas käima alles esmaspäeval kella 10 ja 11 vahel.

Samuti pöördus Valgamaalase poole inimene, kes kuulis ühelt haigla töötajalt, et vanemaealine patsient sai rünnaku tagajärjel koljupõhimiku ehk kolju alumise osa murru ning on haiglas kriitilises seisundis. Samuti lisas ta, et ühel töötajal lõi mees katki nina.

Üks patsient olevat olnud kriitilises seisus

Valga haigla juht Marek Seer kinnitas teisipäeval, et esmaspäeval Valgamaalasele antud intervjuu toimumise ajal olid tõepoolest uuringud veel pooleli. «Esmane hinnang vigastuste kohta põhines suusõnalistel selgitustel, põhjalikumaid uuringuid alles teostasime. Uuringute ja korduv­uuringute põhjal selgus vigastuste tegelik ulatus. Vigastused said fikseeritud ning korraldatud edasised ravitoimingud.»

Vigastuste täit mahtu haiglajuht siis ei kommenteerinud. «Tegemist on delikaatsete isikuandmetega, mistõttu informatsiooni on võimalik jagada ainult patsiendi kirjalikul loal, mis eeldab tema nõusolekut, tema isikuandmete ja terviseandmete kajastamisel avalikkusele.»

Eile ütles Valga haigla sekretär-personalijuht Elle Märtinson, et Marek Seer on puhkusel ning viibib haiglast eemal. Seeri sõnul oli puhkus varasemalt planeeritud ning ta on esmaspäeval tagasi tööl. «Puhkus oli planeeritud varem, aga olen täpselt tunnise sõidu kaugusel Valgast. Juhatuse liikme lepingus puhkus ei ole klassikalises mõttes puhkus, et olen välja lülitatud. Juhatuse liige on alati vastutav ja valmis reageerima.»

Haiglajuht nõustus vigastusi üldisemalt kommenteerima ning ütles, et info mitme tõise vigastuse kohta on täiesti ekslik.

Kinnitas nelja tüüpi tõsisemaid vigastusi

Seer kinnitas siiski nelja tüüpi tõsisemaid vigastusi. Roidevigastuse puhul jäi tema sõnul kahtlus, et murd oli varasem. «Mitte ükski kannatanu selle sündmusega seoses ei ole saanud koljupõhimiku murdu, see on fakt. Ja ei viibi ka intensiivravis selle sündmusega seoses ühtegi kannatanut. Kannatanud patsiendid viibivad üldosakonnas oma põhihaiguse ravil ja nende ravi on kulgenud hästi,» ütles Seer.

«Sellist vigastust nagu reieluu murd ja koljupõhimiku murd, ei ole nende sündmustega tekitatud ega ühelgi kannatanul ka diagnoositud eelnevalt. Esineb tõesti ühel kannatanul ninaluu murd, ühel kannatanul näpuluu, ühel kannatanul sarnaluu murd, kokku kahel-kolmel näo piirkonna vigastus, roide vigastuse kahtlus jäi ka ühel juhul,» loetles ta.

Seer kinnitas, et rünnaku korraldanud mees viibis haigla sisehaiguste osakonna isolaatorpalatis ja pääses esialgse info kohaselt sealt välja tavapäraste protseduuride käigus, kui talle mindi manustama ravimeid. Seer lisas, et haiglale ei olnud teada, et mees oleks varem vägivaldne olnud ja enne isolaatorisse paigutamist ta selliseid ilminguid ei avaldanud.

Kas haigla katab vigastatute raviarved?

Küsimusele, et kas Valga haigla hüvitab rünnakus viga saanud inimeste raviarved, Seer otsest vastust ei andnud, öeldes, et soovib ära oodata kohtuarstliku ekspertiisi tulemused ja menetluskäigu. Küll ütles ta, et haigla ei eita, et juhtum on kahetsusväärne, aga praeguse seisuga ta haiglal juhtumi osas vastutust ei näe.

«See inimene vägivallatses. Tänaseks ei ole see inimene veel süüdimatuks tunnistatud. Praegu kõik nõuded ja vastutus lasuvad sellel inimesel. Antud hetkel ma ei näe haiglal selles mõttes küll vastutust. Kui inimene tahab vägivallatseda, anname loomulikult endast kõik parima, et selliseid situatsioone ei tekiks. Need riskid on viidud miinimumini. Seda näitab ka selliste rünnakute toimumise sagedus,» rõhutas Seer.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lausus, et meedias esinenud info, nagu mees oleks varasemast teada vägivallakuritegudega, ei vasta tõele. Ta kinnitas, et mees on küll varem enesevalitsuse kaotanud, aga tegu on psüühiliselt haige inimesega ja sellised juhtumid, kus psühhiaatriapatsient kaotab enesevalitsuse, näiteks karjub või hakkab arstidele vastu, on tavalised ja politsei tegeleb nendega igapäevaselt.

«See mees ei ole kunagi ühtegi kuritegu toime pannud. Neid juhtumeid, kus ta on varem enesevalitsuse kaotanud, on olnud. Nendest mõni on teada ka politseile, kui oleme läinud appi teda rahustama. Ta saab psühhiaatrilist ravi, aga mingitel põhjustel teinekord kaotab enesevalitsuse,» selgitas pressiesindaja.

Tema sõnul pole politseile teada ka seda, et mees oleks varem vägivallatsenud Valga haiglas. Mees oli politsei teatel 57aastane.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin ütles, et patsiendi agressiivne käitumine tuli personalile ootamatult ning ei olnud seega ettearvatav. «Praeguseks üle kuulatud kannatanud on selgitanud, kuidas nende ründamine toimus. Olemasolevaid andmeid võrreldes on alust arvata, et mehe agressiivne tegutsemine võis kesta alla 10 minuti,» lausus ta rünnaku kestust kommenteerides.

Seer vabandas haigla nimel veel kord toimunu pärast ja kinnitas, et nad rakendavad eri võimalusi kannatada saanud patsientide ja töötajate abistamiseks.

Mis puudutab haiglas laamendanud isiku süüdivust või süüdimatust teo toimepanemise hetkel, tõdes Väin teisipäeval, et kohtupsühhiaatriaekspertiisi teostamiseks kulub ka teatud aeg ja selle vastus ei tule mõne päevaga.

«Kui ründaja osutub süüvõimetuks, siis vastavalt kriminaalmenetluse käigus selgitatavatele andmetele saab otsustada, kas sündmuse toimumine sai võimalikuks kellegi õigusrikkumise tõttu või mitte.»

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles