Küsitlusel osales vaid 228 inimest

Hääletuskasti avas Puka valla hääletuskomisjoni liige Kaja Linder.

FOTO: Sirje Lemmik / Valgamaalane

Arvamust Puka valla ühinemise kohta Sangaste ja Otepää vallaga avaldas kolme valla peale kokku 228 inimest ehk 4,3 protsenti hääletamisnimekirja kantud elanikest. Ühinemise poolt oli 93 ja vastu 135 ehk 59,2 protsenti rahvaküsitlusel osalenutest.

Tellijale

Pühapäeval ja esmaspäeval korraldati Sangaste ja Otepää vallas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus valitsuse algatatud Otepää, Puka ja Sangaste valla ühinemise kohta. Reedel ja pühapäeval oli võimalus selles küsimuses arvamust avaldada Puka valla rahval.

Küsitlusel said osaleda vähemalt 16aastased isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel nimetatud valdades. Küsitlusel tuli vastata ühele küsimusele: «Kas toetate Otepää, Puka ja Sangaste valla ühinemist ühtseks omavalitsusüksuseks?» Vastusevariandid olid «jah» ja «ei». Rahvaküsitluse käigus sai vastaja anda ühe hääle. Küsitlus viidi läbi nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis.

Tagasi üles