iDeal kampaania

Teadmised viivad Taisse

Taido Purasoni pühendumus, huvi keemia vastu, kooli ja kodu toetus on viinud suurepäraste tulemusteni. 11. klassi noormeest ei juhenda nüüdseks enam gümnaasiumi keemiaõpetaja, vaid õppejõud Tartu Ülikoolist.

FOTO: Paul Poderat

Tõrva gümnaasiumi 11. klassis õppiv Taido Purason on aastaid silma paistnud oma hiilgavate tulemustega olümpiaadidel. Nüüd viivad keemiaalased teadmised noormehe Taisse rahvusvahelisele võistlusele.

Tellijale

Rahvusvahelisele keemiaolümpiaadile pääsu tagas aprilli lõpus - mai alguses Vilniuses korraldatud Balti keemiaolümpiaad. Sinna sai noormees läbi valikvõistluse kuue Eesti noore seas.

Kokku oli Vilniuse olümpiaadil 20 tugevat konkurenti, seega oli võistlus pingeline. Keemikute jõukatsumine kestis kolm päeva ja tõi Purasonile seitsmenda koha. Võistlus algas kahest ülesandest koosneva praktilise vooruga, mis kestis viis tundi. Ülesanded põhinesid orgaanilisel sünteesil ja reaktsioonikineetikal. Teine, samuti viietunnine võistluspäev kulges teoorialainel: lahendada tuli kuus erinevaid keemia valdkondi hõlmavat ülesannet.

Tagasi üles