Töövõimetoetuse maksmine muutub hõlpsamaks

Puudega inimeste meeleavaldus töövõimetoetuse seaduseelnõu vastu.

FOTO: TOOMAS TATAR/PM/SCANPIX BALTICS

Valitsus kiitis heaks riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud töövõimetoetuse seaduse muudatuse, mille eesmärk on tagada töövõimetoetuse tõrgeteta maksmine.

Muudatustega välditakse inimese töövõimetuspensionilt töövõimetoetusele üleminekul sissetulekuta perioodi tekkimist. Edaspidi teeb töötukassa ettemakse inimesele ka siis, kui otsused tehakse pärast püsiva töövõimetuse lõppemist, seal hulgas ka juhul, kui töötukassa pikendab menetluse aega inimesest olenemata põhjustel.

Sügisel õpingute jätkamisel ei tule osalise töövõimega inimesel töövõimetoetuse saamiseks end suvekuudel enam tööotsijana arvele võtta. Töövõimetoetuse saamine tagatakse ka siis, kui inimene ei saa haiglaravil viibimise tõttu täita toetuse saamiseks vajalikke tingimusi.

Eelnõuga muudetakse inimese puude tuvastamise tingimusi sarnaseks töövõimetoetuse maksmisega, et tagada inimesele nii puudega isiku staatuse säilimine kui ka sotsiaaltoetuse maksmine juhtudel, kus uut puude tuvastamise otsust ei ole jõutud teha enne kehtiva otsuse lõppkuupäeva.

Ravikindlustusseaduse muudatusega tagatakse hambaravihüvitise saamine suurenenud hambaravi vajadusega inimesele.

Tagasi üles