Arenguagentuur kontrollib toidukohtade teeninduse kvaliteeti

Eelmise aasta tänukirjad suurepärase teeninduse eest

FOTO: Signe Hunt

Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur tellimusel teostab Dive Group OÜ juunikuu jooksul  maakonna linnade toitlustuskohtade monitooringu, et hinnata teeninduskohti ja nende klienditeenindajate oskusi.

Toitlustusasutusi hinnatakse juunikuu jooksul SA Valgamaa Arenguagentuuri tellitud monitooringu põhjal eesmärgiga saada ülevaade teeninduse tasemest – tuua välja tugevad ja nõrgad kohad klienditeeninduses ja müügiprotsessis.

„Tegu on eelmisel aastal toimunud Valga linna toitlustusasutuste monitooringu jätkuprojektiga. Pidasime seekord vajalikuks testoste läbi viia ka teistes maakonna piirkondades, et hinnata maakonna teenindusasutuste klienditeeninduse kvaliteeti tervikuna, et hinnata seniste tegevuste tõhusust ja seirata arengutrende,“ ütles Valgamaa turismiarendusjuht Signe Hunt.

Hundi sõnul kuulutati eelmise aasta monitooringu põhjal parimateks toitlustusasutusteks Valgas  restoran Lilli, kohvik  Fresh Buffe ning Korea baar Horan ning koostöös asutuste juhtidega korraldati  projekti tulemusena teenindajatele koolitus tulemuslikust klienditeenindusest.

SA Valgamaa Arenguagentuuri tellimusel teostab Dive Group OÜ juunikuu jooksul  maakonna linnade toitlustuskohtade monitooringu, et hinnata klienditeenindajate käitumis- ja suhtlusoskusi, samuti toodete tundmist, konsultatsiooni- ja müügioskusi, niisamuti ka teeninduskohta ning teenindaja üldist esinduslikkust, leitavust ning avaliku interneti olemasolu ja toimimist.

Testkliendid mängivad söögikohti külastades läbi ette antud tavapärase teenindussituatsiooni ning selle läbimise käigus hindavad testijad kõike, milles eelnevalt kokku on lepitud - teenindaja korrektsust, viisakuts, toodete tundmist, oskust klienti kuulata ja kliendi vajadused välja selgitada, probleemide korral lahendusi välja pakkuda jne.

Toitlustuskohtade monitooringut korraldas SA Valgamaa Arenguagentuur ja rahastab   Valgamaa Omavalitsuste Liit ning Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr EU51089 „Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018“ käigus.

Tagasi üles