Üüritud elukohta sideteenust valides tuleb tingimused hoolikalt läbi mõelda

Leping. Foto on illustratiive.

FOTO: LAURA OKS/PM/SCANPIX

Üürides eluaset, tuleks tarbijal enne interneti või televisiooni teenuse lepingu sõlmimist läbi mõelda, kui kauaks ta sinna elukohta plaanib jääda, sest iga lepingu lõpetamine ei pruugi olla võimalik ilma leppetrahvita, rõhutab tarbijakaitseameti järelevalve osakonna jurist Kädi Streff.

Tarbijal on lepingu sõlmimisel valida, kas ta liitub tähtajalise või tähtajatu lepinguga interneti ja/või televisiooni teenuse kasutamiseks. Tähtajaline leping sõlmitakse näiteks siis, kui tarbija soovib osta sideoperaatorilt soodushinnaga või järelmaksuga seadme või saab sideoperaatorilt mõne muu soodustuse.

Enne tähtajalise lepingu sõlmimist tasub olla veendunud, et eluaseme kasutamine on võimalik kogu lepingu tähtaja vältel, kuivõrd tähtajalise lepingu ennetähtaegne lõpetamine on reeglina seotud leppetrahvi maksmise kohustusega. Tähtajatut lepingut on tarbijal seevastu võimalik igal ajal leppetrahvi maksmise kohustuseta üles öelda.

Elukoha vahetamisel on tarbijal võimalik lõpetada tähtajaline leping ennetähtaegselt ilma leppetrahvi maksmata üksnes sideoperaatoriga kokkuleppe saavutamisel või leppides sideoperaatori ja uue eluaseme üürnikuga kokku lepingu uuele üürnikule üleandmises.

Täpsemaid nõuandeid sideteenuse lepingu sõlmimiseks saavad tarbijad tarbijakaitseameti koostatud juhendist.

Tagasi üles