Arvamus: Küsimused on vastuseta

Siiri Reiljan

FOTO: arhiiv

Valga linnavalitsuse sotsiaalameti juhataja Meeli Tuubel organiseeris26. juuniks kaks kohtumist justiitsministeeriumi ametnikega, kes töötavad eksvangide taasühiskonnastamise europrojektidega.

Kiitus Meeli Tuubelile kohtumiste organiseerimise eest. Kurb aga, et ta ise kohal ei olnud. Tundub, et ka ministeeriumi ametnikud olid imestunud, et nende peamist kontaktisikut linnavalitsuses kohal ei olnud ja paljud küsimused seetõttu selgusetuks jäid. Ametnikele ja protestiallkirjade kogujatele oleks sobinud ka teine kohtumisaeg.

Allakirjutanu osales nii ametnike kohtumisel protestiallkirjade kogumise aktsiooni eestvedajate ja Lembitu 2 lähinaabritega kui Valga linnavõimu esindajatega. Aega kulus palju, ent vastamata jäi mitu tähtsat küsimust.

Miks hakata pikaajalise vanglakogemusega vabanenuid koondama Valka, kui siit lahkuvad tööpuuduse tõttu kohalikud, eriti noored? Millised erakordsed oskused on pikka aega vangis istunutel Valga tööturul elatusvahendite teenimiseks, isegi hea tahtmise olemasolu korral? Keegi ei osanud tuua näiteid Piiri tänava sotsiaalmajas elavate eksvangide edust Valga tööjõuturul.

Mis saab eksvangide tugikeskuse asukatest pärast pooleaastast sealviibimist, kui nad peavad kohad järgmisele satsile vabastama? Valgas tuleb arvestada, et pärast poolt aastat tugikeskuse «nõustamisspektaaklit» on endiselt tööta kaheksa või koguni üheksa eksvangi kümnest. Valgalaste turvatunne sõltuks tulevikus peamiselt vastusest sellele küsimusele.

Täiesti mõistusevastane on aga plaan paigutada eksvangid ühe katuse alla alaealistega – noorte motohuvilistega, kelle huviala edendamiseks hoone ju MTÜ-le rendile anti.

Projekti eestvedaja Teresa Sales koosolekul sellise idee mõistmiseks sõnakestki ei poetanud, Valga linnavõimu ja ministeeriumi esindajad tegid näo nagu ei kannaks nad sellise koosluse tekitamise eest vastutust – las MTÜ õpetab kassi ja kanaarilinnu Švejki kombel sõbalikult koos elama.

Miks ei osalenud Valga linnavalitsus ise eksvangide taasühiskonnastamisele suunatud projektikonkursil? Lisaraha oleks võimaldanud Valgast pärit eksvange paremini toetada.

Ka ministeeriumiametnikud ei selgitanud minu hinnangul piisavalt, miks on Euroopa Liidus selle abimeetme toetussummade taotlemine kohalikele omavalitsustele ebahuvitav. Kas vastuvõetamatute toetuse kasutamise tingimuste kujundamise eest on vastutavad Brüsseli või Tallinna bürokraadid?

Valga linnaametnikud teatasid, et eksvangidega tegelemine ei ole neile prioriteet, see valdkond on neile vähetähtis. See on ju hea uudis – vanglast vabanenud järelikult Valgas radikaalsete meetmete rakendamist nõudvaid probleeme ei tekita. Miks on siis siia vaja eksvangide koondamiskeskust? Kuidas saab see valgalaste turvatunnet tõsta?

Pealegi on Valgas juba Piiri tänava sotsiaalmaja, kus majutatakse ka eksvange. Selgusetuks jäi aga seal elavate eksvangide hulk: Tuubel räägib 20 eksvangist, kohtumisel osalenud linnavõimu esindajad oletasid aga ainult kolme-nelja eksvangi majutamist sotsiaalmajja.

Kui tõde asub kuskil keskel, on nõustamist vajav kontingent juba olemas ega ole põhjust mujalt lisa tuua. Ka eksvangide abistamise projekte on varemgi olnud. Väidetavalt käisid aasta tagasi politsei ja prokuratuuritöötajad sotsiaalmajas vangidele teenuste pakkumise kogemusi uurimas. Miks ei ole järeldustest midagi kuulda olnud?

Kõige kummalisema küsimuse tekitas linnapea Kalev Härk, kes nimetas valgalaste antud enam kui tuhandet protestiallkirja «valimiseelseks kempluseks». Tema arvates olevat allkirjade kogumine lihtne, eriti väljapressimist rakendades.

Ehk jõudsid linnavõimu ja ministeeriumi ametnikud üksmeelsele seisukohale, et Lõuna-Eesti eksvangide Valka koondamise projekt pannakse kuni valimisteni seisma ja uus projektipakkumine kuulutatakse välja pärast valimisi? Selleks ajaks on ka projekti pooldavad valgalased saanud avalikult oma tahet väljendada. Või on venitamisel muu mõte?

Tagasi üles