iDeal kampaania

Valga linn tõstab lasteaiaõpetajate töötasu

Lasteaed Walko Valgas.

FOTO: Erakogu

Valga linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, millega tagatakse palgatõus lasteaiaõpetajatele ja lisaraha huvitegevuse mitmekesistamiseks.

2017. aasta alguses kehtestati Valgas uued palgamäärad pedagoogidele, kus kõrgharidusega lasteaiaõpetajate töötasu alammäär ühes kuus täistööajaga töötamise korral on 900--1000 eurot olenevalt omistatud ametijärgust. Kesk- ja keskeriharidusega lasteaia õpetajate alammäär jäi 15 protsenti madalamaks kui kõrgharidusega õpetajatel, olles 770 eurot.

Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär on 1000 eurot ja alates 1. septembrist on see 1050 eurot. Alates 1. septembrist soovib Valga kesk- ja keskeriharidusega lasteaia õpetajatele maksta 840 eurot kuus.

„Lasteaia õpetajate raske töö väärib väärikat töötasu ja Valga linnavalitsus on esitanud volikogule eelnõu, millega palgatõus neile tagatakse. Lisaks sellele suuname lisaraha huvitegevusse, sest meie linna aktiivsed noored soovivad mitmekülgsemaid tegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Seda me neile rõõmuga ka pakume," ütles linnapea Härk.

2017. aasta lisaeelarvesse on planeeritud huvitegevuse toetamiseks 66 467 eurot. Raha kasutatakse huvihariduse mitmekesistamiseks, uute õpematerjalide ja vajaliku inventari soetamiseks. Välja on töötatud konkreetne tegevuskava toetussumma kasutamiseks. Valga muusikakoolis on plaanis avada uued erialad: tšello, fagott ja helitehnoloogia, soetatakse uusi pille ja palgatakse juurde uusi juhendajaid. Ka kultuuri- ja huvialakeskuses ning noortekeskuses avatakse uusi huviringe, et noored ja lapsed leiaksid sihipärase vabaajategevuse. Noored on avaldanud soovi foto-, bändi- ja ekstreemspordiringi avamiseks.

Lisaks eelnevale on võimalik kõikidel mittetulundusühingutel, kes tegelevad või plaanivad tegeleda noortega, sel sügisel taotleda linnavalitsuse huvitegevuse fondist toetust uute huvitegevuse võimaluste pakkumiseks või olemasolevate huviringide arendamiseks.

Valga linna lisaeelarvega jagatakse haridusvaldkonnas ligi sada tuhat eurot:

    üldhariduskoolide õpetajate täiendavateks palgavahenditeks 21 136 eurot;

    lasteaiaõpetajate täiendavateks palgavahenditeks 11 831 eurot;

    huvikoolide toetuseks 66 467 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles