Otepääl hakatakse vallavanemat ametist kangutama

Maa­rius Suviste
Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Otepää vallamaja.
Otepää vallamaja. Foto: Arvo Meeks / LEPM

Otepää vallavolikogu liikmed tegid täna Otepää vallavanemale Kalev Laulile (Reformierakond) ettepaneku vallavanema kohalt tagasi astuda.

Ettepaneku tegid kaheksa volikogu liiget, volikogus on kokku 15 liiget.

„Tingitud on see teie otsusest ära kaotada õpilaste koolibuss ning ametist tuleneva mõjuvõimu kasutamine enda isiklike asjade ajamise eesmärgil. Vallavalitsuse ametnike töö korraldamine on olnud puudulik. Olete kaotanud volikogu koostööosapoolte, paljude vallakodanike ja enamiku vallavolikogu liikmete usalduse. Leiame, et ignoreerite head valitsemistava ja avatuse printsiipe,” teatasid volikogu liikmed.

Tagasiastumise ettepaneku toetajad on volikogu liikmed Enn Sepma, Jaanus Raidal, Rein Vikard, Siim Kalda, Martin Teder, Tanel Ojaste, Merlin Müür ja Külli Uibo.

Otepää vallavolikogu korraline istung toimub sel neljapäeval.

Vallavanem Kalev Laul ütles Valgamaalasele kommentaariks, et kuna ta sai kirja kätte täna kell 13 ning tal on täna veel arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni koosolekud, siis täna ei pruugi ta jõuda vastata. „Kindlasti teen seda homme,” kinnitas ta.

Valgamaalane avaldab vallavolinike ettepaneku teksti täies mahus:

Koolibussi ära kaotamine Otepää vallast

Olete otsustanud Otepää vallast ära kaotada lastele mõeldud koolibussi transpordi. Kümne päeva pärast algab uus kooliaasta ning tänaseni ei ole selge, kuidas hakkavad saama eemalt käivad lapsed õigeks ajaks kooli – kui palju peavad lapsed hakkama aega kulutama kooli jõudmiseks? Otepää Vallavolikogu on soovinud juba viis kuud tagasi (20.04.2017.a otsusega), et vallavalitsus kuulutaks välja riigihanke „Otepää valla õpilasveo korraldamiseks“. Selliselt, nagu on see olnud Otepää vallas juba väga pikki aastaid.

Tänaseni, 10 päeva enne uue õppeaasta algust, vastavat riigihanget läbi viidud ei ole. 15.06.2017.a. vallavolikogu istungil informeerisite volinikke, et õpilasveo korraldus plaanitakse lahendada läbi Valga Maakonna liinide, mispeale volinikud palusid tungivalt korraldada sel teemal koosoleku, kuhu on kaasatud nii koolijuhid kui teised asjasse puutuvad isikud (koolide hoolekogude esindajad, lapsevanemate esindajad, senine õpilasveo korraldaja jne). Volinikud ei pidanud sellist transpordilahendust mõistlikuks. 10 päeva enne kooli algust vastavat koosolekut kokku pole kutsutud ja valla erinevate huvigruppidega pole edasisi tegevusi kooskõlastatud. Otepää Teatajas on ilmunud teavitus, kus märgitakse, et lapsed hakkavad koolis käima maakonnaliinidega ning sõidugraafikuid on plaanis korrigeerima hakata vastavalt lapsevanemate poolt laekunud soovidele alles alates oktoobrist. Allakirjutanud ei pea õigeks ega võimalikuks koolibussi ära kaotamist ning teie poolt tekitatud olukorras teeme ettepaneku vallavanema kohalt tagasiastumiseks.

Ametist tuleneva mõjuvõimu kasutamine enda isiklike asjade ajamiseks

16. veebruari volikogu istungile esitasite eelnõu „Otepää turismiküla detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“. Peale detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist hakkasite kõigile üllatuslikult enda nime alt jõuliselt taotlema selle piirkonna ühele krundile projekteerimistingimusi elamu, abihoonete ja maaküttekontuuri rajamiseks ja Sulaoja katastriüksustele tiigi rajamiseks. Tähelepanu väärib asjaolu, et sellel hetkel ei olnud te veel selle krundi omanik ning eelnevalt kehtinud detailplaneeringu järgi sellele krundile ühtegi hoonet rajada ei olnud lubatud.

Olukorra teeb eriti tavapäratuks see, et asusite isiklikult ning ametialaseid vahendeid (näiteks vallavanema e-posti aadress) kasutades aktuaalsele krundile projekteerimistingimuste menetlust juhtima. Seda tõestab näiteks kirjavahetus Keskkonnaametiga (eesmärgiga saada kooskõlastus), mis ülesanne on tegelikult igapäevaselt vastava osakonna ametnikel. Olete küll väitnud, et Keskkonnaametiga suhtlemine toimus justkui eraisikuna, aga samas tegite kõik, et tunnetuslikult jääks mulje kui vallavanema poolsest pöördumisest.

Samuti jätsite teadlikult kaasamata naaberkinnistu omanikud, kuigi nad olid sellekohase soovi avaldanud 2016. a sügisel seoses selle piirkonna detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega. Naaberkinnistu omanik soovis, et asjassepuutuvaid kinnistute omanikke teavitatakse sellesse piirkonda väljastatavatest projekteerimistingimustest. Te ei teinud seda.

Lisaks olete projekteerimistingimuste läbisurumisel jätnud arvestamata Eestis ainukese, üle 20 aasta eksisteerinud ainulaadse ja omanäolise mootorsaaniraja trassilõiguga. Kõik otsused, planeeringud jms., mis tekitavad raja kasutusele kas ajutisi piiranguid või püsivaid takistusi, lähevad vastuollu Otepää valla poolt käivitatud mootorsaaniradade arengukavaga, samuti Otepää valla seniste põhimõtetega sporditurismi arendamisel ja piirkonna atraktiivsuse tõstmisel.

Allakirjutanud ei pea õigeks ega võimalikuks, et Otepää vallavanem kasutab teadlikult ja avalikku huvi eirates enda positsiooni ära isiklike asjade ajamiseks. Lisaks on teie juhtimise tulemusena Otepää vald pidamas kahte kulukat kohtuvaidlust Linnamäe korrastustööde ja vallamaja akende teemal. Akende teemaga on juba praeguseks Otepää vallale kahju tekitatud üle 25 000 euro.

Leiame, et antud olukorras ei saa olla võimalik Teie jätkamine vallavanemana. Ootame Teie tagasiastumise teadet enne 24. augusti volikogu istungi algust.”

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles