Galerii: Õpetajad seadsid taas sihte
Täiendatud reedel!

Neljapäeval sai Valgas teoks traditsiooniline hariduskonverents – see toimus tavapäraselt nädal enne õppeaasta algust. Konverents keskendus praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele ning õpetajaskonnal oli võimalus otseallikast teada saada, millised on ootused uuele algavale kooliaastale, kuidas hakkavad mõjutama igapäevast hariduselu muutunud ja muutuvad haridusseadusandlikud õigusaktid.

Konverents oli tänavu kaheosaline: liikumisõpetajate lühiseminar viidi läbi kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis ning avamine ja põhiettekanded teatrisaalis.

Ettevõtmine oli mõeldud kõikidele Valga linna ja maakonna pedagoogidele, kuid osaleda võivad teisedki huvilised.

Aastate jooksul on Valga hariduskonverents kogunud populaarsust, lisaks maakonnarahvale oli osalejaid nii Tartumaalt kui pealinnast. Konverentsi eestvedaja, Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi sõnul osales eilsel Valga hariduskonverentsil 371 huvilist.

Konverentsi algul said sõna Valga maavanem Margus Lepik ja Valga linnapea Kalev Härk.

Linnapea Kalev Härk rõhutas oma avakõnes, et sotsiaalselt pingelised ajad nõuavad õpetajatelt lisaks pedagoogilisele tööle ka juhtimisvõtete rakendamist: kaasamist, eestvedamist, motiveerimist.

Valga hariduskonverentsil julgustatigi õpetajaid ja koolijuhte õppetöös nüüdisaegseid võtteid kasutama, et iga laps leiaks oma võimetekohased sihid ja eesmärgid.

Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) suundi ja sihte tutvustas asekantsler Mart Laidmets. Ministeerumi üldharidusosakonna nõunik Tiina Kivirand räägib haridusliku erivajaduse laste õppest ja kaasavast haridusest.

Kaasava hariduse teemal oli kavas ka arutelu, vestlusringis on lisaks Laidmetsale ja Kivirannale Sirje Grossmann-Loot Eesti Lastefondist. Kõlama jäi, et õpiraskustega laste kõrval tuleb pöörata pidevalt tähelepanu ka neile, kellel on teistlaadi erivajadus -- neile, kes on teistest võimekamad. Mõistagi nõuab see õpetajalt suurt vaeva ja pühendumist ning paneb tema võimed proovile.

Lõunapausi järel kõneles Eesti Suhtekorraldajate Liidu president, PR Concept kommunikatsiooniekspert ja juht Aive Hiiepuu teemal «Tähendus ja maine». Samuti saavad sõna Tallinna Ülikooli teadur, psühholoog Grete Arro ning Versobank ASi juhatuse esimees Aivo Adamson.

Päeva juhtis tuntud raadiohääl Märt Treier.

Valga linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants sõnas: «Selle aasta konverentsi läbiv teema oli kaasav haridus ning antud teemal ettekandjad ja arutlejad tõdesid, et tänapäeval peab õpetaja klassis toime tulema kõikide erinevate vajadustega õpilastega. Erilist lähenemist vajavad nii nõrgemad kui tugevamad õpilased ja kõigil lastel on õigus saada vajalikku tuge kohe, kui nad seda vajavad."

Hea on Rantsi hinnagul tõdeda, et haridus- ja teadusministeeriumi asekantsleri sõnul suunab riik edaspidi lisaraha haridussüsteemi, et koolidel oleks võimalik palgata tugispetsialiste kaasava hariduse tõhusamaks elluviimiseks.

Tagasi üles