Teatavasti saavad 15 Eesti väikelinna oma keskustele uue näo ja seda Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi "Avalik ruum" raames. Tõrva on esimene, kus ehitustööd alanud ja järgmise aasta veebruariks peab kavandatu ellu viidama.

Sümboolselt kopa maasselöömisega kuulutati ehitustööd avatuks. Mis on Tõrva keskväljaku ehituses arhitektuurselt erilist? Mida inimesed ehitusest arvavad? Nendele, ja teistelegi küsimustele, saab vastused käesolevast videost.