Teaduse ja innovatsiooni rahastamine on investeering tulevikku

Foto on illustratiivne.

FOTO: ERIK PROZES/

Minister Mailis Reps osales täna Euroopa Liidu nõukogu eesistujana Jaapanis Kyotos toimuval 8. Euroopa Liidu-Jaapani teaduspoliitika foorumil, kus kõneles tõenduspõhisest teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitikast.

 “Teaduse puhul on võtmeküsimus, millal tehtud investeeringud ennast ära tasuvad. Teadlased on välja arvutatud, et iga teadusesse investeeritud 100 eurot toob tagasi 120 eurot. Samas avaldub teadussaavutuste sotsiaalne ja majanduslik mõju sageli keskmises ja pikas perspektiivis. Seepärast on oluline positiivsete muutuste taga  teadussaavutusi ära tunda. Heaks näiteks on siin erinevad e-lahendused, mille taga on teadlaste pikaajaline töö. Poliitikas prioriteetide seadmiseks tuleb aga kindlasti märgata ka neid saavutusi, mille mõju avaldub kiiremini. On hea meel, et Euroopa Liidu jaoks on teadus alati olnud esmatähtis. Euroopas teevad teadlased tihedat koostööd, kuid meie ülesanne on luua avatud õhkkond laiemalt,” ütles minister Reps kõnes.

Foorumil osalenud Prantsusmaa kõrgharidus-, teadus- ja innovatsiooniminister Frédérique Vidal pidas oluliseks  teaduse inimestele lähemale toomist, et noored mõistaksid teaduse panust ühiskonda ja neis tekiks uudishimu teaduse vastu.

Foorumil tõdeti, et teadus ja innovatsioon peavad olema ühiskonnaga dialoogis, rõhutati mõttekodade rolli andmete analüüsis ning rahakasutuse andmete olulisust – kuidas raha kasutatakse, kuidas jõuab loodud teadmus ettevõtlusesse. Oluline on ka panustada inimressursi arendamisse ja jälgida, kuidas kujunevad teadlaste karjäärivalikud.

Kaheksandat korda toimunud Euroopa Liidu-Jaapani teaduspoliitika foorum koondab poliitikakujundajaid ja ametnikke, rahastamisasutuste juhte, ülikoolide esindajaid, akadeemikuid, ettevõtjaid, teadusajakirjanikke Euroopast ja Jaapanist, et arutada tõenduspõhise teaduse, tehnoloogia ja innovatsioonipoliitika üle.

Tagasi üles