Endine ärimees jäi kohtus süüdi

Tartu maakohus mõistis kunagisele valgalasele, MRP Ärigrupi omanikule Valter Malmile nelja-aastase vangistuse katseajaga. Lisakaristusena sai mees neljaks aastaks ettevõtluskeelu.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Tartu maakohus tunnistas Valga linnavolikogu endise aseesimehe Valter Malmi kokkuleppemenetluses süüdi ametiisikuna toime pandud kelmuses, grupis toime pandud omastamises, maksejõuetuse põhjustamises ja maksukohustuse varjamises.

Kohus mõistis talle kohtu pressiesindaja Krista Tamme kinnitusel nelja-aastase vangistuse, millest reaalselt tuleb ära kanda 29 päeva. «Nimetatud aja on ta aga juba eelvangistuses ära kandnud. Ülejäänud vangistus mõisteti talle tingimisi nelja-aastase katseajaga. Lisakaristusena kohaldas kohus Malmi suhtes ettevõtluskeeldu neljaks aastaks.»

Tamm lisas, et menetluskuludena tuleb Malmil tasuda 2593 eurot. Kuriteoga tekitatud kahju katteks peab ta kannatanutele hüvitama kokku 987 651 eurot.

Uurimine jätkub

Ülejäänud süüdistatavad on MRP Ärigrupis Malmi äripartner olnud Roland Põder ja PRIA endine ametnik Tiina Tõnissoo. Nende osas jätkub kriminaalasi üldmenetluses ja seal on kohtulik uurimine pooleli.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab majanduskuritegudes Põtra ja Tõnissood ning kaht nendega seotud osaühingut.

Süüdistuse põhjal kulutas ja omastas Põder koos Malmiga aastatel 2008–2012 enda juhitud MRP Ärigrupi vara kogusummas 841 000 eurot. Nimelt võtsid mehed väidetavalt ettevõttele põhjendamatuid kohustusi ja eelistasid enda huve teiste võlausaldajate huvidele. Sellega põhjustasid nad süüdistuse järgi firma maksevõime olulise vähenemise ja maksejõuetuse.

Kokku üritasid mehed süüdistuse kohaselt tekitada ettevõttele üle kolme miljoni euro kahju, kuid tsiviilhagid on esitatud väiksemas summas, sest osa tehinguid tunnistati hilisema pankrotimenetluse käigus kehtetuks.

Kriminaalasja uurimisel selgus Tamme edastatud andmetel, et Põder kasutas koos Malmiga ettevõttest raha välja kandmiseks mitmesuguseid skeeme. Näiteks esitas firma pangale laenuraha väljamaksmiseks dokumente tööde kohta, mida tegelikult ei tehtud. Osa saadud laenurahast aga kantud hoopis nende endi isiklikele kontodele.

Samuti tegid mehed süüdistuse põhjal kolme Valgas asuva kinnistuga tehinguid, mille eesmärk oli viia vara ettevõttest välja ning tekitada endale kunstlik eelis teiste võlausaldajate ees. Kuna pärast neid tehinguid polnud firmal enam vara pangalaenu tasumiseks, läks ettevõte pankrotti.

Ühtlasi süüdistatakse Põtra selles, et ta jättis maksuhaldurile esitatud tuludeklaratsioonides kajastamata kinnistute müügilt saadud tulu, mille tulemusel jäi riigile laekumata kokku 212 000 eurot tulumaksu.

Kahtlus rahapesus

Põtra ja Tõnissood süüdistatakse ka rahapesus, sest nad korraldasid ettevõttest välja viidud rahaga väidetavalt tehinguid, mille eesmärk oli uurimisandmeil raha kriminaalse päritolu varjamine.

Samuti on Tõnissoole esitatud süüdistus soodustuskelmuses, mis seisnes selles, et ta taotles aastail 2009–2011 oma firmale PRIA-lt pettuse teel ligi 63 000 eurot investeeringutoetusi, millest PRIA maksis välja 34 000 eurot. Tõnissoo töötas samal ajal ka PRIAs ametnikuna ja lahkus omal soovil töölt 2012. aastal.

Prokuratuuri taotlusel on Tartu maakohus võimaliku konfiskeerimise tagamiseks arestinud ligi 340 000 euro väärtuses süüdistatavate pangakontodel olnud raha ja ühe kinnistu.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lõuna prefektuur Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Tagasi üles