Kontroll Euroopa piiridel muutub tõhusamaks

Piiriületuskoht Valga-Valkas.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

 

Sel nädalal toetasid europarlamendi liikmed ühtse elektroonilise süsteemi loomist kontrolli kiirendamiseks Schengeni ala välispiiridel ja kolmandate riikide reisijate registreerimiseks.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemis registreeritakse kolmandate riikide reisijaid puudutav teave – näiteks nimi, sõrmejäljed, näokujutis, saabumise ja lahkumise koht. Seda tehakse nii viisat vajavate kui kuni 90 päeva viisata reisida võivate isikute Schengeni alasse sisenemisel ja sealt väljumisel. Samuti registreeritakse süsteemis teave sisenemiskeeldude kohta.

Süsteem võimaldab paremini kontrollida, et lühiajalise viibimise lubatud perioodi – maksimaalselt 90 päeva iga 180 päevase perioodi jooksul – ei ületataks.

Nii kaotatakse praegune passide käsitsi tembeldamise süsteem ning kiirendatakse piiriületust ja hõlbustatakse lubatud perioodi ületajate ja identiteedipettuse tuvastamist.

Isikuandmeid säilitatakse süsteemis kolm aastat. Isikute kohta, kes on lubatud perioodi ületanud, säilitatakse teavet viis aastat. Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kogutud isikuandmeid on lubatud kasutada selleks, et aidata kaasa terroriaktide ja muude raskete kuritegude tõkestamisele, avastamisele ja uurimisele.

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi salvestatud teave on kättesaadav piirikontrolliasutustele, viisasid väljastavatele asutustele ja Europolile.

Raportöör Agustín Diaz de Mera kinnitas, et riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi abil muudetakse piiriületus lihtsamaks ja ohutumaks. „Samuti aitab see kaasa võltsidentiteeti kasutavate terroristide ja teiste kurjategijate tuvastamisele.“

Süsteemi loomine, mille osas on juba kokkulepe ELi liikmesriikidega olemas, kiideti heaks 477 poolthäältega. Vastu oli 139 parlamendiliiget ja erapooletuks jäi 50. Süsteem hakkab toimima 2020. aastal.

Tagasi üles