Selguvad Valgamaa tublimad ettevõtted

2016. aasta parim tootmisettevõte ja  Valgamaa aasta ettevõte oli UPM-Kymmene Otepää AS.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Valga maavalitsus, Valgamaa arenguagentuur, Valgamaa partnerluskogu ja Valgamaa omavalitsuste liit kuulutasid välja konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2017“. Sellega soovitakse tunnustada Valgamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine ja aktiivse tegevusega on aidanud kaasa maakonna arengule.

Ettevõtluskonkursi võitjad valib nominentide seast välja maavanema moodustatud komisjon neljas kategoorias:

1. Parim tootmisettevõte – tegutsenud vähemalt kolm aastat. Ettevõtet iseloomustab stabiilsus, töötajasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus.

2. Parim teenindusettevõte – teenindusvaldkonna, sealhulgas turismiga tegelev ettevõte, mis tegutsenud vähemalt kolm aastat ning mida iseloomustab kõrge teenindustase, teenuste mitmekülgsus, omanäolisus ja atraktiivsus.

3. Parim uustulnuk – tegutsenud kuni kolm aastat ja loonud juurde uusi töökohti. Ettevõtte tegevust iseloomustab areng, uudsed tooted, teenused või ideed.

4. Ettevõtluse edendaja – tiitli saaja võib olla üksikisik, tegutsev ettevõte, kohalik omavalitsus või mittetulundusühendus, mis on aidanud kaasa ettevõtluse arengule Valgamaal.

Komisjon valib kategooriate võitjate seast välja Valgamaa aasta ettevõtja. Komisjonil on õigus anda välja ka eriauhindu.

Konkurss korraldatakse kord aastas ning hindamise alus on nominendi 2017. aasta tegevus. Võitjatel ei tohi esineda maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

Komisjon hindab ja reastab esitatud nominendid vastavalt kandidaadi ülesseadja põhjendustele ja konkursi kategooriale. Komisjon arvestab muuhulgas Valgamaa kajastatust asu- või tegevuskohana nominendi kodulehel ja/või muudes turundusmaterjalides.

Nominendi tegevuse kestust arvestatakse konkursi väljakuulutamise seisuga. Nominente on oodatud esitama asutused, organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud. Neid saab esitada 12. novembrini elektrooniliselt või Valga maavalitsuse postiaadressil.

Organisatsioone ja isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna saamiseks uuesti esitada enne kahe aasta möödumist.

Tagasi üles