Metsades raiumist tahetakse seadusega rohkem piirata

Keskkonnaühendused soovivad piirata metsade majandamist. FOTO: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Keskkonnaühenduste koda (EKO) esitas teisipäeval ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks, et piirata kaitsealustes metsades puude raiumist.

Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele, seisab EKO teates.

„Täna esitatud ettepanekud tagaksid kaitsealustele metsadele vähemalt minimaalse kaitse – osa esimese rinde puid jääks alati kasvama, ükskõik, millist raieviisi kasutatakse või kuidas metsaseadust ja selle alamakte edaspidi ka ei muudetaks. Samuti kehtiks kaitsealadel pesitsusperioodil raierahu,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür.

Eelnõu kohaselt ei tohi kaitstaval loodusobjektil ning ranna ja kalda piiranguvööndis lubatud raiega viia puistu esimese rinde täiust madalamale kui 30 protsenti. Raie käigus peab säilitama puistu suurimaid ja vanimaid puid, samuti kuivanud püstiseisvaid puid.

Kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta ei tohiks edaspidi kaitsealustes metsades teha raiet ajavahemikul 15. märtsist 31. augustini ega teostada olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid.

Ettepanekud esitati keskkonnaministeeriumile ja riigikogu keskkonnakomisjonile.

Tagasi üles
Back