Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva on täna visiidil Põlvamaal

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva on täna, 15. detsembril visiidil Tartus ja Põlvamaal. Tartus külastab minister Tartu Kristlikku Noortekodu. Põlvamaa visiidi peamine eesmärk on tutvuda teenustega, mida Põlvamaal lastele ja erivajadustega inimestele pakutakse. Minister külastab Räpina haiglat ja kohalikke hoolekandeasutusi.

Hommikul algab visiit Tartu Kristlikust Noortekodust, mis loodi 2000. aastal MTÜ-na, et aidata lapsi ja noori, kes on mingil põhjusel kaotanud oma kodu või kelle vanemad ei saa neid ise kasvatada. Noortekodu on esikohale seadnud hariduse kättesaadavuse: vajadusel palgatakse kodu- ja eraõpetajaid ning tehakse koostööd erakoolidega, mis arvestavad laste isikupära ja iseärasusi, samuti noorte vaba aja veetmise võimaldamise ja sotsiaalsete oskuste arendamise.

Põlvamaal külastab sotsiaalkaitseminister Räpina haiglat ja tutvub Peri Sotsiaalkeskuse, SA Tilsi Perekodu ning SA Maarja Külaga.

„Lastele ja erivajadustega inimestele pakutavad teenused peavad olema ühtlaselt hea kvaliteediga kogu Eestis ning mitte sõltuma piirkonnast, kus inimene elab. Maakonnavisiitide eesmärk on tutvuda kohalikele kättesaadavate teenuste ja nende eripäradega ning heade praktikatega,“ ütles sotsiaalkaitseminister.

Räpina haigla teenuste lai spekter hakkab tervisekeskuse mõõtmele lähenema, tulevikku nähakse arengus: väike haigla peab olema valmis uuteks algusteks ja pidevaks arenguks.

Visiit jätkub Peri Sotsiaalkeskuses, mis kasutab endise Peri Põhikooli hooneid ning mille Põlva vallavalitsus andis 2004. aastal Põlvamaa Puuetega Inimeste Koja kasutusse 30 aastaks, et rajada sotsiaalkeskus puuetega inimestele.

„Osavõtt aktiivsest elust ning jõukohane panus töö tegemisel annab inimesele väärikustunde ja on ka ühiskonnale kasulik. Kõik asutused, mis võimaldavad ka erivajadustega inimestele koostoimetamisi ja julgustavad tegutsema, on kiiduväärt,“ ütles minister.

Päeva teisel poolel külastatakse SA Tilsi Perekodu ja SA Maarja Küla. Tilsi Perekodu, mis tähistab selle aasta detsembris juba 96. sünnipäeva, pakub asenduskoduteenust 26 lapsele. Lastele peresarnase elukeskkonna – lapsed elavad neljas perekodus –, hariduse ning muu toe pakkumisel seatakse perekodus esikohale laste huvid ning kaasatakse lapsi neid puudutavate otsuste tegemisse.

„Kui lapsel ei ole mingil põhjusel võimalik kasvada bioloogilises peres, tuleb tagada lapse heaolust ja vajadustest lähtuvad asendushoolduse võimalused lapse kasvamiseks eelistades perepõhiseid ja peresarnaseid asendushoolduse võimalusi,“ toonitas Kaia Iva.

Maarja Küla on intellektihäirega inimeste heaolu parandamiseks teinud tänuväärset tööd juba alates 2001. aastast. Kogukonnas elamise teenused, rehabilitatsiooniteenused, kaitstud töötamine ning koostöös Räpina Aianduskooliga pakutav kutseõpe erivajadustega inimestele on avardanud erivajadustega inimeste võimalusi ühiskonnaelus võimalikult iseseisvalt toime tulla.

Räpina haigla külastusel saadab ministrit Räpina vallavanem Enel Liin, Põlva visiidil Põlva vallavolikogu esimees Igor Taro ning Peri Sotsiaalkeskuses ka abivallavanem Sirje Tobreluts.

Tagasi üles
Back