R, 9.12.2022

Läheneb tulude deklareerimise aeg

LEPM
Läheneb tulude deklareerimise aeg
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel alustatakse enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.
Elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel alustatakse enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele. Foto: Maksu- ja tolliamet
  • Andmed välismaal teenitu ja kulutatu kohta tuleb ise lisada.
  • Kõige kindlam on esitada eeltäidetud andmetega deklaratsioon.
  • Maksuvaba tulu suurus oli 2017. aastal 2160 eurot.

Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15. veebruarist. «7.–9. veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis maksuametile teada,» ütles maksu- ja tolliameti büroojuht Laidi Suumann.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta.

Osa andmeid tuleb ise lisada

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude kohta, mida saab tulust maha arvata. Samuti andmed muu vara võõrandamise kohta ning residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu. «Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada,» rõhutas Suumann.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed maksuametile esitada või esitatud andmed parandada.

Laidi Suumann, maksu- ja tolliameti büroojuht
«Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje, niinimetatud siniseid deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt.»

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse maksuameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale. Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab.

ID-kaart ja paroolid kaasa

«Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje, niinimetatud siniseid deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt,» selgitas Suumann. «Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon. Siis võib kindel olla, et midagi maksuhaldurile teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.»

Suumann soovitab enne büroosse minekut kontrollida ka ID-kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. «Lisaks võiks kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes vajadusel deklaratsiooni täitmisel aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti kiirem.»

Lisaks sellele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuameti/e-tolli kaudu, sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või pangalinkide abil.

NUTIVERSIOON

    Deklaratsiooni on võimalik esitada nutitelefoni kaudu. Nutitelefonis saab esitada eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse.

    Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

•     kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E),

•     kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale,

•     kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt,

•     kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile,

•     kui saite tulu välismaalt,

•     kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest,

•     kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist,

•     kui kasutate investeerimiskontot.

    OLULISED ARVUD JA KUUPÄEVAD

•     Maksuvaba tulu suurus on 2017. aastal 2160 eurot.

•     Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot.

•     Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot.

•     7.–9. veebruar – e-maksu­ametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud andmetega.

•     15. veebruar –  algab tulude deklareerimine.

•     2. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev.

•     2. juuli – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev.

•     1. oktoober – juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; samuti mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis.

    KES PEAVAD DEKLARATSIOONI ESITAMA?

•     Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).

•     Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.

•     Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.

•     Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

•     Isikud, kes on saanud kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjali või raieõigust.

•     Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.

Allikas: maksu- ja tolliamet

 

Ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa

Maksu- ja tolliameti büroojuhi Laidi Suumanni sõnul on kõige suurem muudatus, et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni. Maksusoodustusi saab aga teatud tingimustel abikaasale üle kanda.

«Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 euro suurust maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata. Abikaasade maksustatav tulu kokku ei tohi sel juhul ületada 50 400 eurot kalendriaastas,» selgitas Suumann.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. Sisuliselt on varaühisusega tegemist, kui abikaasad ei ole notari juures sõlminud abieluvaralepingut.

Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad.

«Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb kindlasti tuludeklaratsioon esitada ja sinna märkida abikaasa isikukood, kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda,» jagas Suumann nõuandeid. «Maksuamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.»

Maksuhaldur soovitab elektroonilise esitamise korral esimesena esitada oma deklaratsiooni sellel abikaasal, kelle tulud on väiksemad ja kõiki mahaarvamisi ei ole tema deklaratsioonis võimalik arvesse võtta. Teisena kinnitab oma deklaratsiooni kõrgemat tulu teeniv abikaasa.

Laenu intresse ja koolituskulusid saab jätkuvalt tuludest maha arvata kuni 1200 eurot ühe deklaratsiooni kohta.

«Muutunud on aga see, et eluasemelaenu intresse saab sealhulgas maha arvata kuni 300 eurot. Näiteks on isik tasunud aasta jooksul koolituskulusid 600 eurot ning eluasemelaenu intresse 430 eurot. Deklaratsioonis võetakse sel juhul arvesse vaid 900 eurot: koolituskulud 600 pluss intressid 300,» tõi büroojuht näite.

Maksusoodustusi saab aga teatud tingimustel abikaasale üle kanda.

«Sellest aastast on õigus deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. See tähendab, et üks lapsevanem võib oma deklaratsioonile kanda nii oma lapsed, ühised lapsed kui ka abikaasa lapsed,» lisas Suumann. Laste maksuvaba tulu summa alates teisest lapsest on endiselt 1848 eurot.

KASULIK TEADA

    Seoses uuest aastast jõustunud maksuvaba tulu muudatustega soovitab maskuamet inimestel nõu saamiseks otse oma konsultantide poole pöörduda.

    Maksu- ja tolliameti teenindusbürood on avatud esmaspäevast neljapäevani 8.30–16.30 ja reedeti 8.30-15.30. Iga kuu viimasel reedel on need suletud.

Teenindusbürood Lõuna-Eestis

Valga, Viljandi 23

Võru, Põllu 2

Põlva, Kesk 20

    samuti on võimalik nõu saada telefoninumbril 880 0811.

    Igal inimesel on võimalik registreerida eravestluseks meili teel:

valga@emta.ee

voru@emta.ee

polva@emta.ee

•     Maksuvaba tulu arvestuse selgitamiseks viib amet läbi infotunde tööandjatega kokkuleppel otse töötajatele.

•     Maksuametil on ühtlasi kavas hakata teavitama inimesi, kelle maksuvaba tulu on aasta keskel täitunud.

Allikas: maksu- ja tolliameti büroojuht Tiina Teder

Märksõnad
Tagasi üles