Õpilasetlejad avasid kuulajatele oma hinge

  • Noored on mures inimeste lahkumise üle Eestist.
  • Žüriisse kuulusid näitlejad ja harrastusteatrite liidu juht.
  • Silma jäid hea tekstivalik, puhas ja selge eesti keel ning puudutavad tekstid.

Üleriigiline õpilasetlejate konkurss Põlvas

FOTO: Indrek Sarapuu

Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on juba 26 korda korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi, mille eesmärk on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. 

Sedapuhku sai üleriigiline konkurss teoks reedel Põlva gümnaasiumis. Iga osavõtja esitas konkursil vabalt valitud autori luuletuse ja proosakatkendi. Esitati ka omaloomingut.

„Kõik tuleb su enda seest,“ arvas nii mõnigi osaleja, kuid on ka nii, et õpetaja sunnib midagi tegema, aga enamasti ei tule esitus usutav välja. Jõudnuna vabariiklikku vooru, on tavaline see, et tekst tuleb enda seest ja vajadusest anda edasi mõtet, mida tekst sisaldab.
Tagasi üles