Haigekassa kiirendab töövõimetuslehtede avaldamist

Muudatus hõlmab vaid tööandja teavitamist haiguslehe avamise faktist ja selle prognoositavast pikkusest.

FOTO: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

Haigekassa esitas seadusemuudatuse eelnõu, mis kohustaks elektroonilise töövõimetuslehe kohta info avaldamise vahetult pärast selle avamist. Tööandjad saaksid sel juhul koheselt teada, kui keegi töölt haiguse tõttu puudub.

Töölepingu seaduse kohaselt peab inimene teavitama tööandjat esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ehk töövõimetuslehe avamisest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest. Paraku esineb olukordi, kus töötajad jätavad puudumise põhjustest teavitamata, pannes tööandjad keerulisse olukorda, seisab haigekassa esitatud ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu seletuskirjas.

Kui inimene viibib töölt eemal ega informeeri oma puudumise põhjustest tööandjat, ei ole tööandjal võimalik teada, kas töötaja on töölt eemal haiguse tõttu või on töölt lahkunud jäädavalt.

Muudatus hõlmab vaid tööandja teavitamist haiguslehe avamise faktist ja selle prognoositavast pikkusest. Teavet haiguslehe avamise põhjuste ja lehe väljakirjutanud arsti kohta tööandjale ei väljastata.

Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa poole pöördus kaubandus-tööstuskoda ettepanekuga seadusandluse muutmiseks selliselt, et tööandja saaks töövabastuse alguskuupäeval teavituse, kui tema töötaja kohta haigusleht välja kirjutatakse.

Tagasi üles