iDeal kampaania

Tänasest saab esitada tuludeklaratsioone

Foto on illustreeriv.

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Tuludeklaratsiooni saab esitada maksu- ja tolliametile alates 15. veebruarist 2. aprillini.

Tuludeklaratsioon esitatakse eelmise kalendriaasta tulu kohta.

Selle peab esitama isik siis, kui tema alaline elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

* Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ettevõtlustulu vormi E).

* Isikud, kes on saanud tulu (sealhulgas dividende) välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav palga- ja dividenditulu ning ka see tulu, mida välislepingu alusel Eestis ei maksustata. See kehtib samuti naaberriikide pensionäride suhtes, kes elavad alaliselt Eestis ning on muutunud Eesti residendiks.

* Isikud, kes omasid maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile (deklaratsiooni põhivormile lisaks tuleb esitada vorm MM või vormi MM lisa, sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik sai tulu või mitte).

* Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu ning kes soovivad kasu ületava kahju summa maha arvata järgnevatel aastatel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

* Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul tulumaksuseaduse paragrahvis 172 nimetatud investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.

Tuludeklaratsiooni saab esitada e-maksuametis/e-tollis, teenindusbüroos või postiga.

Infot deklaratsiooni staatuse kohta saate e-maksuametist/e-tollist oma personaalselt tuludeklaratsiooni infoleheküljelt.

Kui esitatud tuludeklaratsioon vajab esmase kontrollimise tulemusena täiendavat kontrolli, saate selle kohta infoleheküljele teate ning enamikul juhtudel juhised edasiseks tegevuseks.

Deklaratsiooniga koos ei pea esitama mahaarvamiste aluseks olevaid dokumente. Deklareeritud andmete täpsustamise või täiendavate dokumentide esitamise vajadusel võtab ametnik maksumaksjaga ühendust kas telefoni, e-posti või posti teel hiljemalt 10 päeva enne tulumaksu tagastamise tähtaega.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles