Päästeameti juht tunnustas 71 inimest
Täiendatud kl 18.19. Tunnustuse sai ka endine Põlvamaa päästeametnik

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Almar Nuuma alustas oma karjääri Põlvamaa päästeteenistuses.

FOTO: Päästeamet

Teisipäevasel pidulikul aastapäevaüritusel andsid siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel. 71 aumärgi saaja hulgas on päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 20-30 aastast suisa 40 aastani.

Teiste seas sai silmapaistva ja kohusetundliku teenistuse eest päästeameti teenetemedali hõbedaste tammelehtedega Lõuna päästekeskuse Tõrva päästekomando meeskonnavanem Enn Kondike.

Enn Kondike alustas teenistust päästevaldkonnas 10. oktoobril 2001 Valgamaa päästeteenistuse Tõrva tugikomando päästjana.

«Ta on igati tubli ja toimekas päästeteenistuja, kes on alati oma tööd austanud ja oma teenistusülesandeid korrektselt täitnud. Töötatud 17 teenistusaasta jooksul on Enn oma väga positiivse ellusuhtumise ja suure töötahtega olnud eeskuju paljudele noorematele kolleegidele, kellele ta oma teadmisi ja oskusi alati meeleldi jagab,» iseloomustas teda Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Almar Nuuma alustas aga oma karjääri Põlvamaa päästeteenistuses. Tema sai autasuks päästeameti teenetemedali kuldsete tammelehtedega.

Almar Nuuma alustas töötamist päästeteenistuses 1996. aastal, kui ta asus tuleohutusjärelevalve inspektorina tööle Põlvamaa päästeteenistuses.

2006. aastal, kui toimus maakondlike päästeteenistuste liitmine regionaalseteks päästekeskusteks, oli Almar Nuuma ametikoht juba Põlvamaa päästeteenistuse planeerimis- ja järelevalveosakonna juhataja. Lõuna-Eesti Päästekeskuses jätkas Almar Nuuma tööd ühe suurima büroo, tuleohutusbüroo, juhatajana.

"Almar Nuuma andis Lõuna-Eesti päästekeskusele üle väga heal tasemel Põlvamaa järelevalveosakonna ja tõi endaga kaasa palju kasulikke teadmisi ja kogemusi, mida sai rakendada tuleohutusbüroo ülesehitamisel ja tööle rakendamisel," kinnitas Kiik.

2007. aastal lõpetas Almar Nuuma edukalt Sisekaitseakadeemia päästekolledži. Tänu aktiivsele enesetäiendamisele ning valmisolekule muutusteks, viis ta kiiresti uuele tasemele kogu haldusmenetluse korralduse ning käivitas tuleohutusjärelevalve valdkonnas kaasaegse asjaajamise.

"Almar Nuuma teenistus päästeametis on olnud laitmatu. Tööülesannetes on ta nõudlik nii enese kui oma alluvate suhtes, olles lugupeetud kolleeg," lisas Kiik.

2016. aasta päästeala reformide järgselt jätkab Almar Nuuma teenistust Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunikuna. Tuleohutuskontrolli teenuse kogenud spetsialistina omab Almar Nuuma teiste valdkonna spetsialistide tunnustust. Almar Nuuma poolt tehtud ettepanekute alusel on tuleohutuskontrolli teenus tõusnud järelevalvevaldkonna tippu.

Nuuma on andnud suure panuse päästeteenistuse arengusse ning tegutseb päästeameti missiooni nimel, olles teistele oma sihikindluse ja kompetentsusega eeskujuks.

Tulemusliku koostöö eest päästeameti ja siseministeeriumiga omistati päästeteenistuse suur kuldrist Soome siseministeeriumi päästeosakonna peadirektorile Esko Koskinenile. Kuldrist omistati Priit Laosele, kes päästeteenistuses kokku töötanud ligi 24 aastat ning juhtinud pikalt Põhja päästekeskust.

Hõberistiga pärjati Kesklinna päästekomando rühmapealik Vadim Sampetov, kes osalenud mitmes keerulises operatiivsündmuses ning varasemalt saanud ka elupäästemedali.

«Iga organisatsiooni suurim väärtus ja olulisim vara on tema töötajad. Mul on hea meel, et päästeameti ridades on nii palju missioonitundega inimesi, kes iga päev Eesti ohutumaks muutmisele kaasa aitavad ja on teistele oma tegemistega eeskujuks,» sõnas päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. «Minu suur austus ja lugupidamine nendele inimestele.»

Kokku tunnustati 71 inimest. Üle anti 3 päästeteenistuse suurt kuldristi, 1 päästeteenistuse kuldrist, 9 päästeteenistuse hõberisti, 26 päästeteenistuse medalit, 8 päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 9 päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks 2 missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad koos kingitustega.

Tagasi üles