Arenduskeskus koordineerib viisade väljaandmist

Taotlusi võetakse jätkuvalt vastu Võru endises maavalitsuse hoones.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Riigihalduse minister Jaak Aab avas taotluste vastuvõtu 2018. aasta Venemaa viisade kompensatsiooniks. Selleks eraldatud 61 000 eurot on mõeldud inimestele, kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid sugulasi või nende matmispaiku.

«Lähisugulased on üks suurimaid rikkusi, mis inimestel on. Sama võib öelda mälestuste kohta, mis neist jäänud. Seetõttu pean oluliseks, et inimestel oleks võimalus külastada oma sugulasi või nende matmispaiku isegi siis, kui need on jäänud piiri taha,» ütles minister. «Viisade toetusskeem on suures osas jätkuvalt sama nagu eelnevatel aastatel, kuid suurenenud on hüvitiste väljamaksmiseks eraldatud summa ning muutunud taotluste vastuvõtjad.»

Kuna maavalitsused lõpetasid aasta alguses tegevuse, siis edaspidi saab taotlusi esitada Võru maavalitsuse asemel Võrumaa arenduskeskusesse. Lisaks osutab viimane ka viisakoordinaatori teenust. Taotlusi võetakse jätkuvalt vastu Võru endises maavalitsuse hoones.

Viisade kompenseerimiseks võivad taotlusi esitada kõik Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis ning kes soovivad külastada Venemaa piirilähedastel aladel elavaid sugulasi, abikaasat või nende matmispaiku.

Piirilähedasteks aladeks loetakse Petseri rajooni Petseri linna ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska valda. Samuti Slantsõ rajooni Zagrive valda, Kingissepa rajooni Ivangorodi linna ning Bolselutski ja Kuzemkino valda või

Sel aastal kompenseeritakse dokumentide alusel viisad, mille kehtivusaeg jäi 2017. aasta novembrisse ja detsembrisse ning viisad, mille kehtivusaeg langeb osaliselt või tervikuna 2018. aastasse. Maksimaalselt hüvitatakse 2018. aastal 70 eurot taotleja kohta.

Taotlusi viisa kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks saab esitada 31. oktoobrini 2018 ning taotlusi tasutud viisa hüvitamiseks saab esitada 30. novembrini 2018.

Tagasi üles