Veekogude tervendamiseks küsitakse enam kui 2 miljonit eurot

Väike Emajõgi on kalarohke.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Keskkonnainvesteeringute keskusele (KIK) laekus tähtajaks kuus taotlust vooluveekogude tervendamise projektide rahastamiseks. Kokku küsitakse toetust 2 052 484 eurot ning projektide kogumaksumus on 2 491 158 eurot.

Toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel, mis on nimetatud keskkonnaministri määruses «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu.»

Kaks taotlust esitati Valga maakonnast ja need on seotud Väikese Emajõega. Põlva maakonna kaks taotlust on tööde teostamiseks Ahja jõel.

Taotlusvooru eelarve on 1,2 miljonit eurot. KIK hindab taotluste vastavust ja teeb otsused juuliks.

Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Samuti riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud. Lisaks ühtekuuluvusfondi toetustele sai projektile omafinantseeringut taotleda KIKi keskkonnaprogrammist.

Tagasi üles