Valga vallas Tagulas arutati teede olukorra üle

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Teede olukorra arutelu Tagulas

FOTO: Kaupo Kutsar

Reedel 13. aprillil kohtusid kohalikud Tagula raamatukogus Valga vallavalitsuse liikme ja vallahooldusteenistuse spetsialisti Arno Upruse ning Tõlliste piirkonna hooldusspetsialisti Siim Kattaiga. Kõigil oli palju küsimusi: taheti teada, millal läheb kohalike teede remondiks Tagula ja Korijärve külas ning kas vallal on ikka raha selleks planeeritud.

Tagula raamatukogus on juhataja Eve Tiisler organiseerinud piirkonna elanikke huvitavaid kokkusaamisi. Seda selleks, et kõigile oleks selgem, kuidas toimib elu edasi ja mis läheb paremaks ühises Valga vallas.

Aastaid teedeehitusega Elvas, Otepääl ja Valgas tegelenud spetsialist Arno Uprus selgitas, et kõigepealt tuleb suures vallas kaardistada teede olukord. Selleks sõidetakse läbi kõik vallale kuuluvad teed ja hinnatakse ning seatakse pingeritta Tallinna Ülikoolis välja töötatud kaheksaleheküljelise juhendi põhjal. Selles arvestatakse paljusid tee seisukorda ja teekasutust iseloomustavaid näitajaid.

Seejuures eelistatakse ka suurema kasutamissagedusega teesid. Kuna vallavalitsuse liige rääkis veel kogu Valga valla teedehoolduseks planeeritavate vahendite pehmelt öeldes napist seisust, siis tundus külaelanikele, et nende piirkonna vähese koormusega vallateid ei saa kuidagi võrrelda Valga linna tänavate kasutuskoormusega.

Seejärel rahustasin ja tutvustasin riigipoolset toetusfondist kohalike teede hoiuks vahendite jaotamise korda. Kus on sõnaselgelt kirjas, et kohalike teede hoiu toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Seega riigi poolt juba arvestatakse tänavate suuremat liikluskoormust ja antakse teedega võrreldes igale kilomeetrile viis korda rohkem raha.

Lisasin veel, et viimasel vallavolikogu koosolekul palusin kindlust vallavalitsuselt ja volikoguesimehelt, et vastavalt ühinemislepingus kokkulepitule säilivad teede hooldamisel vähemalt ühinemise hetkel kehtivad põhimõtted ja kvaliteedinõuded. Seejuures arvestatakse piirkondlikke eripärasid. Ja vastavalt ühinemislepingule tagatakse teede remont ja rekonstrueerimine, tali- ja suvine hooldus ning haljastus ja heakord parimal võimalikul tasemel.

Siin saab parimaks võimalikuks tasemeks pidada igas piirkonnas vähemalt siiani kehtivat taset või siis sellest paremat. Mõõdupuuks saab siin kasutada riigieelarvest omavalitsustele teehoiuks antavat kilomeetripõhist toetust, vastavalt teede kilomeetritele piirkondades. Seda kõike asevallavanem Enno Kase vallavalitsuse nimel volikogu ees ka lubas.

Tõlliste piirkonna hooldusspetsialist Siim Kattai tutvustas seejärel enda igapäevatööd ja hetkel toimuvat teede olukorra väljaselgitamist. Kuigi oli reede 13 ja kohati muutusid osalejad teeolude pärast päris häälekaks, oli kõigil hea meel, et raamatukogu juhataja Eve, vallaspetsialistid kohtumisele kutsus ja olukord natuke selgemaks sai.

Tagasi üles