Riik toetab 4,4 miljoniga lapsevanemate koolitamist

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees / Scanpix

Riik suunab järgneval neljal aastal 4,4 miljonit eurot vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ ja pereteraapiasse, et toetada suuremas mahus lapsi ja peresid, lepiti kokku riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel.

„Mida paremini osatakse tulla toime erinevate olukordadega, mis lastega peredes ju ikka võivad ette tulla, seda vähem on stressi ja seda paremad on omavahelised suhted,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Planeeritud lisaraha abil saab „Imeliste aastate“ programmi kaasata pea poole rohkem kahe- kuni kaheksa-aastaste laste vanemaid, rohkem kohalikke omavalitsusi ning suurendada programmi rahastust Ida-Virumaal. Mitmedimensioonilist pereteraapiat saab pakkuda järjepidevalt kuni 200 lapsele aastas, lühendades praeguseks tekkinud järjekordi ning võimaldades lastel ja nende peredel saada õigeaegselt abi, mida nad vajavad. 

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ eesmärk on aidata lapsevanematel arendada kasulikke tehnikaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemidega ning luua vanema ja lapse vahel turvaline ning lapse arengut toetav keskkond.

Tänu õpitule oskavad vanemad vältida stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel. Uuringutest on selgunud, et tänu programmile suureneb lastel probleemide lahendamise oskus, paranevad suhted eakaaslastega, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, kasvab õpiedukus.

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine programm, mille kohta on ka Eestis tõendatud, et see vähendab lapse käitumisprobleeme soodustavaid riske enam kui poole võrra. MDFT programm on suunatud 11-18-aastastele tõsiste probleemidega ja mitmekülgse abivajadusega lastele ja noortele ning nende peredele. Teraapia on pikaajaline, ühe perega tegeletakse keskmiselt 4-6 kuud, kohtumised toimuvad iganädalaselt.

Programm aitab peres esile tuua püsivamaid muutusi, läbi mille on võimalik panna alus ka noorte käitumise muutumisele ning suunata neid probleemidest eemale. MDFT programmi suunatakse noored kohtu, prokuröri, kriminaalhooldaja, politsei või kuni 14-aastaste laste puhul kohaliku omavalitsuse poolt.

Tagasi üles