Koolidele ostetakse hulk uusi digiseadmeid

Põlva gümnaasiumi klassiruum.

FOTO: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Riik toetab sel aastal enam kui seitsme miljoni euroga koolide digioskuste õpetamise arendamist ostes uue õppeaasta alguseks koolidele uusi digiseadmeid.

„Õpilaste digioskuste arendamise, IT-õppe  ja e-hindamise läbiviimise üheks suureks murekohaks on puudus piisaval hulgal seadmetest. Soovime, et see ei saaks takistuseks kaasaegse ja võimalusterohke hariduse pakkumisel,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa.

Ministeerium toetab koolipidajaid süle- ja lauaarvutite, multimeediaarvutite ja nutiprojektorite soetamisel. Toetuse eesmärk on lisaks IT-õppe pakkumise laiendamisele tagada ka koolide valmisolek 3., 6., 10. ja 12. klasside e-hindamise läbiviimiseks ning digitaalse õppevara kasutamiseks.

Kõik seadmed soetab haridus- ja teadusministeerium keskselt ning need jagatakse koolipidajatele lähtuvalt õpilaste arvust ja koolipidajate esitatud soovidest seadmete osas. Koolipidajate omafinantseeringu kohustus puudub.

Koolipidajal on kohustus tagada alates 2019/2020. õppeaastast keerukamate IT-oskuste nagu programmeerimise, robootika või 3D disaini õppe kättesaadavus kõigile õpilastele. Lisaks kohustub koolipidaja tagama riistvara edaspidise eesmärgistatud ja sihipärase kasutuse ning jätkama ja toetama digitaristu edasist kaasajastamist.

Toetust saavad kõik põhikoolid, gümnaasiumid ja kutseõppeasutused. Riigi poolt soetatud seadmed jõuavad koolidesse hiljemalt oktoobri lõpuks.

Tagasi üles