Arvamus: Eesti rahva tulevik on ohus

  • Inimeste arvu vaikne vähenemine on oht kogu rahvuse kestmisele.
  • Eestist võib saada protektsionistlik väikeriik, kes vaikselt ajalukku hääbub.
  • Vaja on just kvalifitseeritud tööjõudu.

Toomas Tamsar

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Eestil on probleem: meie riigi ja rahva kestmine. Eesti elanikkond väheneb kiiresti. Eriti kiiresti väheneb töötajaskond ja samal ajal kasvab eakate arv. Probleem süveneb iga aastaga. Olukord on aastatega üha halvenenud.

Tellijale

Majandusliku kestlikkuse seisukohalt on kõige suurem mure tööealiste inimeste arvu vähenemine. 2017. aastaga võrreldes jääb aastaks 2040 tööealisi 68 000 võrra ehk kaheksa protsendi jagu vähemaks ja ülalpeetavate arv kasvab samal ajal 53 000 võrra ehk 11 protsenti. Eurostati andmetel jääb Eestis tänavu juba 14 000 inimest tööjõuturult puudu.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles