Torutööd halvendavad sooja vee kättesaadavust

FOTO: arhiiv

Utilitas Eesti Valga osakond on alustanud Valgas põhiliselt mööda Pargi ja Petseri tänavat kulgeva küttetrassi teise etapi töödega. Eelmisel aastal vahetati välja magistraaltorustik turuplatsi ringteest Maleva tänavani. Sel aastal ehitustööd jätkuvad ning torustikuga jõutakse Roosi tänavani.

Seoses ehitustöödega teatas Utilitas ehituspiirkonnas asuvatele korteriühistutele sooja veega varustamise katkestusest juunis ja juulis. See puudutab Pikk 28, 33 ja 35;  Petseri 8, 10 ja 12a; Jakobi 7 ja 10; Kungla 36 ja Soo 4 hooneid.

Mitu rahulolematut korteriühistut pöördus seejärel vallavalitsuse poole palvega leida võimalus elanike sooja veega varustamiseks ka ehitustööde perioodil.

Kolmapäeval kohtusid Valga vallavalitsuses Utilitas Valga osakonna juhataja Raivo Varik, asevallavanem Enno Kase ning korteriühistute Pikk 28 ja Soo 4 esindajad. «Kohtumisel lepiti kokku, et nimetatud majade elanikke teavitatakse eelnevalt sooja veega varustamise katkestamisest ning vastav graafik avaldatakse ka valla kodulehel,» selgitas Kase.

Utilitas toob ehitustööde perioodil elanike sooja veega varustamiseks kohale kaks konteinerkatlamaja, mille asukohti ehitustööde käigus vastavalt vajadusele muudetakse.

Konteinerkatlamajad aitavad osaliselt varustada elanikke sooja veega. Samas ei taga need tipptunnil tarbitava sooja vee koguse tootmist. Seepärast palutakse elanikel olukorda mõistvalt suhtuda ning sooja vett säästlikult tarbida. Ehitaja on lubanud sooja veega varustamise katkestused viia minimaalseks.

Tagasi üles