Valgas algasid põhitänavate taastamistööd

Äärekivide paigaldamine Pikal tänaval

FOTO: Eleri Lõhmus / Valgamaalane

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti «Valga maakonna veemajandusprojekt – Valga linn» teostamisel on tekkinud mitmeid takistusi. Eelmise aasta alguses sõlmis AS Valga Vesi projekteerimis-ehitustööde lepingu toonaste hanke edukate pakkujatega – ASga Amaks ja AS-ga K&H –, kellest viimane on nüüdseks teadaolevalt suurtes raskustes.

Esmaspäevast algasid raskuste kiuste Valgas Pikal tänaval taastamistööd lõigul Metsa tänavast Kungla tänavani. Need peavad valmima septembri esimesel nädalal. Esmalt paigaldatakse äärekivid. Augusti eelviimasel nädalal freesitakse kava kohaselt vana lagunenud asfalt ja viimasel nädalal tegeletakse asfalteerimistöödega. Pika tänava taastamistöid teostab hanke võitnud OÜ Valga Teed.

Linnapea Kalev Härgi sõnul on linnavalitsus otsinud lahendusi teede probleemidele. «Pika tänava teelõigul Metsa tänavast Kungla tänavani saame ära teha täitmistagatise eest, mis laekus AS-lt K&H. Ülejäänud K&H
tööde tegemiseks tuleb teha uus hange, mille tulemusel leiame tööde teostaja paremal juhul selle aasta lõpuks.»

Ta tunnistas, et keerulisem on olukord Viljandi ja Tartu tänaval, kus töid teeb AS Amaks. Hetkel paigaldatakse kummalegi tänavale täiendavalt viis sadevee restkaevu.

Tartu tänava osas taastatakse tee kaeviku ulatuses. Teekatendi taastamistööde alustamine Viljandi tänaval viibib linnapea kinnitusel projekti muudatuste tõttu. «Linnavalitsus peab otstarbekamaks sõidutee taastamist täies ulatuses, mitte kaeviku laiuselt, nagu algses projektis oli ette nähtud. Nende muudatuste kooskõlastamine võtab planeeritust rohkem aega,» ütles Kalev Härk.

Tagasi üles