Ornitoloogiaühing valis välja 2012. aasta linnu

Liivatüll

FOTO: Mallor Malmre

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) valis 2012. aasta linnuks tüllid. Eestis pesitseb neid kaks liiki: liivatüll ja väiketüll. Nad on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisilt erinevad: liivatüll on levinud rannikul, väiketüll elutseb aga peamiselt tehismaastikes.

Mõlemaid pesitseb Eestis umbes 1000–2000 paari ning nad on ka väikesearvulised läbirändajad. Kui väiketülli arvukus püsib pärast suurt langust 1990. aastatel Eestis ja kogu Euroopas stabiilsena, siis liivatülli arvukus on viiekümne aasta jooksul vähenenud neli korda ning vähenemine jätkub.

Ehkki nad tegutsevad sageli inimeste läheduses, ei tunta neid liike kuigi hästi ja nende elust teatakse üsna vähe nii meil kui mujal Euroopas. Tegemist on põnevate lindudega, kelle omapärane käitumine ja pesitsusbioloogia väärivad suuremat tähelepanu.

Seetõttu on tüllide aastal kavas koos linnuhuvilistega uurida ja tutvustada tüllide elu, elupaiku, pesitsusökoloogiat ja rännet.

Eesti Ornitoloogiaühing valis aasta linnu 18. korda. Eesmärk on tutvustada avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimisse ja kaitsesse. Käesoleva aasta ja varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles