N, 2.02.2023

Elanikud kritiseerisid küsitluses ka vallavõimu

Maarius Suviste
, reporter
Elanikud kritiseerisid küsitluses ka vallavõimu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Valla arengukava koostaja Herko Sunts
Valla arengukava koostaja Herko Sunts Foto: Maarius Suviste/Lõuna-Eesti Postimees

Otepää valla arengukava koostamise käigus viis vald läbi küsitluse vallaelanike seas. Sellest selgus, et üks suurimaid probleeme on valla juhtimises toimuv võimuvõitlus.

«Minu üllatuseks olid vastajad pakkunud palju põnevaid ideid, mida saaks vallas rakendada,» ütles valla arengukava koostaja, volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni liige Herko Sunts. «Kuigi on tavapärane, et valla juhtimise suhtes ollakse kriitiline, siis üllatav oli, et seda Otepää valla ühe suurima probleemina sageli välja toodi.»

Suntsi sõnul annab see kindlasti valla juhtimisel mõtteainet, kuidas edaspidi paremini selgitada elanikkonnale tehtavaid otsuseid, samuti juhtimise korraldamist.

«Arutasime ka vallavanemaga, kuidas saaks rohkem delegeerida otsustamist kogukonnatasandile. See vähendaks poliitilist kemplust ning annab vallale võimaluse tegeleda strateegilisemate teemadega,» ütles Sunts.»

Ettevõtja Herko Suntsi sõnul olid küsitlusele vastajad valdavalt rahul Otepää elukeskkonnaga, kuid oldi kriitilisemad Otepää tööturu ja õpikeskkonna suhtes. Silma torkas, et mida noorem on Otepää elanik, seda väiksem on rahulolu töökeskkonnaga. Peamised probleemid on töökohad, madal palgatase, valiku vähesus, aga ka sobiva eriala puudumine.

Küsitluses uuriti ka, mis on suurim probleem Otepää vallas. Enim toodi välja puudulikku ühistransporti, külateede halba olukorda, Otepää linna heakorda, vineeritehase tekitatavat müra, töökohtade vähesust ning valla juhtimises toimuvat võimuvõitlust.

Uuriti ka võimalikke uusi ideid, mida võiks rakendada. Oli ka ideed, mis kordusid: Otepääle kino, aastaringne suusatamise võimalus (suusatunnel, suusamägi), rohkem spaasid, lastele mänguväljakuid, rohkem tegeleda maastikuhooldusega, uute töökohtade loomine, arendada kergliiklusteede võrgustikku (eelkõige Otepää–Nõuni) ja valla poolt elamispindade loomine.

Küsitluse kokkuvõte on huvilistele kättesaadav Otepää valla koduleheküljel. Oma arvamuse andis 94 inimest: 79 interneti teel ning 15 vastajat vallalehe vahel olnud küsitlusankeedil.

Märksõnad
Tagasi üles