Valga sai toetust sotsiaalteenuste arendamiseks

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix Baltics

Juuni keskpaigani said kohalikud omavalitsused taotleda raha hoolekandeteenuste arendamiseks. SA Innovele esitatud 15 taotlusest said heakskiidu 13, nende seas ka Valga Vallavalitsus.

«Omavalitsustele on antud oluline ülesanne hoolitseda oma territooriumil elavate inimeste eest,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. «KOVidel peab olema valmisolek pakkuda sotsiaalhoolekande seadusega ette nähtud sotsiaalteenuseid ning riigil on võimalus omavalitsusi toetada nende teenuste väljaarendamisel,» sõnas Iva.

Toetusvooruga toetati koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, intervall- või päevahoiuteenuste arendamist ja osutamist. Eesmärk on läbi teenuste kättesaadavuse parandamise leevendada tööealiste inimeste hoolduskoormust ning soodustada erivajadustega inimeste tööhõivet. Teenused aitavad abivajajal võimalikult kaua oma kodus hakkama saada ning aitavad vältida või edasi lükata asutushooldusele sattumist. Laekunud taotluste alusel eraldatakse omavalitsustele Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ligi 3 miljonit eurot. Taotlusvooru jaoks oli ette nähtud 7 miljonit eurot. 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas märtsikuus määruse, millega avati järjekordne tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muutsid Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks. Haldusreformi tulemusena viidi määrusesse sisse ka tehnilisi muudatusi, mis puudutasid näiteks omavalitsuste suurust – mis enne oli piiratud minimaalselt 5000 elanikuga – kuid nüüd on sellised piirangud tunnistatud kehtetuks.

Teenuste arendamiseks on võimalik toetust taotleda ka järgmisel aastal.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles