iDeal kampaania

Arvamus: Reform tegi elu paremaks

Andrus Seeme

FOTO: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Haldusreformi käigus kolme valla ühinemisel loodud uus Kanepi vald on nüüdseks tegusalt käima läinud. Kuigi paljudele oli reform algul arusaamatu, oli see riigi surve. Nüüd oleme väga tänulikud valitsusele, sest kuigi kehtestatud piirmäärast jäi puudu 38 inimest, tehti erand ja meil on enda Kanepi vald.

Reformi tulemustest rääkides on peamine märksõna vallakodanike võimaluste avardumine. Selle eel hirmu tekitanud allasutuste sulgemisega on läinud kardetust hoopis vastupidiselt. Endistes vallakeskustes on avatud teenusekeskused, kus tegutsevad sotsiaaltööspetsialistid ning toimuvad ametnike vastuvõtud. Teenused jäid piirkondadesse osaliselt alles.

Peab muidugi tõdema, et enamik inimesi eelistab asjaajamist vallamajas Kanepis. Lisaks loodi külakeskused Savernasse ja Krootusele. Kooraste külale soetas vald külakeskuse loomiseks maja, mida jõudsalt remonditakse.

Oluline on allasutuste koostöö paranemine. Kanepi valla noortekeskused teevad tihedalt koostööd, millega on suurenenud valla noorte huvihariduse ja -tegevuse võimalused. Ühiselt on juurde loodud mitu huviringi ning eri piirkondade noored viivad läbi põnevaid ühistegevusi.

Samuti on hoogu juurde saanud valla eakate koostöö ning eri seltsingute eakad käivad koos väljasõitudel ja korraldavad ühiseid üritusi. Koolide koostöö toimib samuti hästi. Kultuuri- ja noorsootöö on koordineeritud ning vald toetab igati MTÜde tegevust ja kodanikuaktiivsust.

Kanepilehe kinnitamine valla sümboliks innustas Kanepi valda olema teenäitajaks tööstusliku kanepi kasutamisel.

Oleme teinud algust ülevallaliste ürituste sarjadega, äsja lõppes Kanepi valla triatlonide sari, mida meie külades korraldati. Suurem vald on andnud inimestele rohkem võimalusi vaba aja sisustamiseks ja kultuuri nautimiseks. Külad on varasemast aktiivsemaks muutunud ning igal suvisel nädalavahetusel on vallas mõni küla- või kogukonnapäev.

Uues Kanepi vallas on sotsiaalteenuste pakkumine paremini tagatud. Sotsiaaltöö ametnike arv kasvas, Kanepi vallal on nüüd lastekaitsespetsialist ning piirkondades tegutsevad jätkuvalt sotsiaaltööspetsialistid. Sotsiaalteenused jäid kohapeale ning abi kättesaadavus ei ole kuidagi halvenenud.

Kindlasti tasub ära märkida kolme valla ühinemisel tekkinud omavalitsuse suurenenud võimekust. Ühinemine võimaldab teha suuremaid investeeringuid ning piirkondade arengut silmas pidades põhjalikumalt läbi mõeldud otsuseid.

On objekte, mis vajavad kohe investeeringuid, näiteks Kanepi gümnaasiumi hoone. Algaval õppeaastal saavad algklasside õpilased uutesse värskelt renoveeritud ruumidesse. Krootuse koolimaja saab uue katuse ja valla teed nõuavad suuremaid investeeringuid. Samuti püüame parandada ühistransporti, plaanis on tihendada bussiliine, et külade ühendus valla keskusega saaks parem ja inimestel oleks võimalus liikuda.

Uus sümboolika on tekitanud palju kõlapinda. Uudis, et vapile on valitud kanepileht, ületas maailma meediakanalite uudisekünnise ning seda levitasid lisaks Eesti meediale kümned välismaised kanalid.

Kanepileht valla sümbolina on selgelt äratuntav ega tekita küsimust, mis vallaga tegu. Sümboolika eesmärk on aidata kaasa piirkonna tuntusele, edendada ettevõtlust ning turismi.

Valla nime järgi sümboliks valitud kanepileht on juba toonud mitmesuguseid koostöövõimalusi, näiteks asub Eesti esimene avalik kanepibetoonsein Kanepis. Sein tutvustab kodumaisel kiukanepil põhineva ehitusmaterjali omadusi ja võimalikke kasutuskohti 21. sajandi energiatõhusas ning loodussõbralikus ehituses. Võiks lausa öelda, et kanepilehe kinnitamine valla sümboliks innustas Kanepi valda olema teenäitajaks tööstusliku kanepi kasutamisel.

Kindel on, et tänu haldusreformile peaks kogu Eestimaa nüüd meie valda teadma. See annab lootust, et väga kauni loodusega Kanepi vald jääb üha sagedamini silma ka inimestele, kes maale kodu rajada plaanivad. Meie kandi atraktiivsus ja asukoht soosib ka ettevõtluse arengut.

Pärast reformi on Põlvamaale jäänud kolm valda. Kanepi vald teeb järjekindlalt koostööd teiste omavalitsustega ning panustab maakondlike teenuste arendamisse. Regionaalsed teenused peavad Põlvamaale alles jääma. On tekkinud soodsad võimalused kogu Lõuna-Eestis teha tõhusat koostööd ja leida ühiselt lahendusi.

On veel palju valdkondi, kus tarvis teenuseid järjepidevalt parandada, ning objekte, mis vajavad investeeringuid. Endised vallad olid kohati erinevad, kuid piisavalt sarnased, et ühiselt tegutsedes uue valla elanike elukeskkonda arendada. Olukorraga harjumine võtab aega nii elanikel kui ka ametnikel. Kanepi vallas on 49 küla ja üks alevik, püüame jõuda iga külani ning arendada ka valla keskust.

Mul on hea meel, et oleme ellu jäänud ja suutnud haldusreformiga kaasnenud suured muudatused üsna hästi üle elada. Kanepi kandis läheb elu täiskäigul edasi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles