Foto: LEPM

Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustas 129 inimest Vabaduse Tammepärja aumärgiga. Tunnustatutel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel, vabadusvõitluses ja vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Reinsalu rõhutas, et okupatsiooniaja Eesti ajalugu ei ole vaid repressioonide ja argielu ajalugu. «Selle särav lehekülg on leppimatu, okupatsiooni esimestest päevadest alanud vastupanu võõrastele võimudele.»